УВЕДОМЛЕНИЕ за Усвояване на квотата от калкан за 2012 г. »

2 дек, 2011

ЗАЯВЛЕНИЕ за Усвояване на квотата от калкан за 2012 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ за Откриване на производство по издаване на общ административен акт за въвеждане на целогодишна забрана за извършване на риболов през 2012 г. в рибностопанските обекти по чл.3, ал.1, т.т. 1 и 2 от ЗРА или зони от тях »

28 ное, 2011

УВЕДОМЛЕНИЕ

Проект на ЗАПОВЕД

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ГАРАНЦИОННИ ПРОГРАМИ В ПОДКРЕПА НА ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ СЕКТОР РИБАРСТВО ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР РИБАРСТВО 2007 – 2013 г. »

1 сеп, 2011

В РАМКИТЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР „РИБАРСТВО” 2007 – 2013 (ОПРСР), „НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД” ЕАД (НГФ), РАЗРАБОТИ И

Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт за изменение и допълнение на Заповед РД 09 – 113/20.02.2011 г. на министъра на земеделието и храните. »

29 авг, 2011

Уведомление Заповед

ЗАБРАНА ЗА РИБОЛОВ по време на размножителния период »

14 апр, 2011

Забрна за риболов по време на размножителния период

СИНЕРГИЯ между ДУНАВСКАТА СТРАТЕГИЯ НА ЕС и Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” »

2 фев, 2011

Европейската стратегия за Дунавския регион, планирана за стартиране през 2011 г. има за цел да обедини в икономически, геополитически, културен и екологичен аспект

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН за контрол на уловите и разтоворванията на калкан през 2011 г. »

31 яну, 2011

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ЗАПОВЕД във вразка с одобряването на Национален план за контрол на уловите и разтоварванията на калкан за 2011 г. »

31 яну, 2011

Zpoved za odobriavane plan kalkan

УВЕДОМЛЕНИЕ за усвояване на квотата от калкан за 2011 г. »

23 дек, 2010

ЗАЯВЛЕНИЕ за усвояване на квотата от калкан за 2011 г. »

22 дек, 2010

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм