От 5-ти ноември 2012 г. стартира схема за кандидатстване и отпускане на държавни помощи de minimis на основание на Регламент № 875/2007 г., за производители отглеждащи шаранови, пъстървови и есетрови видове риби. »

6 ное, 2012

Уведомление Указания

Уведомление относно издаване общ административен акт за разпределяне на риболовен капацитет »

22 окт, 2012

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 72 от Административно-процесуалния кодекс, Ви уведомявам за издаване

Уведомление относно откриване на производството по издаване на общ административен акт за разпределяне на риболовен капацитет »

3 авг, 2012

1. Уведомление

2. Заповед 

3. Заявление за вписване на плавателен съд – Приложение 1

4. Заявление за увеличаване на

Заповед РД – 605/05.06.2012 г. относно процедура за получаване на разрешително за стопански риболов »

5 юни, 2012

Заповед РД – 605/05.06.2012 г. относно процедура за  получаване на разрешително за стопански риболов

Със Заповед № РД – 548 от 17 май 2012 г. на Изпълнителния директор на ИАРА е определено стартирането на приема на заявления за кандидатстване по мярка 1.3 “Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност” »

17 май, 2012

Със Заповед № РД – 548 от 17 май 2012 г. на Изпълнителния директор на ИАРА е определено стартирането на приема на заявления за

ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СВОБОДЕН КАПАЦИТЕТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ »

26 апр, 2012

Процедура за определяне на реда за разпределяне на свободен капацитет в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт за въвеждане на забрана за улов на риба и други водни организми в обектите по чл.3, ал. 1, т.1 и 2 от ЗРА в периода на тяхното размножаване. »

29 мар, 2012

Уведомление

Заповед

ЗАПОВЕД ЗА ЗАБРАНА НА УЛОВ НА ЩУКА И БЯЛА РИБА ОТ 15 МАРТ ДО 30 АПРИЛ 2012г. »

14 мар, 2012

Заповед за забрана

Уведомление за изменение на периода за въвеждане на забрана за риболов по време на размножителния период на бяла риба /Sander lucioperca, Stizostedion lucioperca/ и щука /Esox lucius/. »

9 мар, 2012

Уведомление

Заповед

Списък на риболовните кораби определени за участие в усвояване на квотата за калкан през 2012 г. »

9 фев, 2012

Одобрени кораби за улов на калкан за 2012 г.

Методика за