Уведомление относно издаване общ административен акт за разпределяне на риболовен капацитет »

22 окт, 2012

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 72 от Административно-процесуалния кодекс, Ви уведомявам за издаване

Уведомление относно откриване на производството по издаване на общ административен акт за разпределяне на риболовен капацитет »

3 авг, 2012

1. Уведомление

2. Заповед 

3. Заявление за вписване на плавателен съд – Приложение 1

4. Заявление за увеличаване на

Заповед РД – 605/05.06.2012 г. относно процедура за получаване на разрешително за стопански риболов »

5 юни, 2012

Заповед РД – 605/05.06.2012 г. относно процедура за  получаване на разрешително за стопански риболов

Със Заповед № РД – 548 от 17 май 2012 г. на Изпълнителния директор на ИАРА е определено стартирането на приема на заявления за кандидатстване по мярка 1.3 “Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност” »

17 май, 2012

Със Заповед № РД – 548 от 17 май 2012 г. на Изпълнителния директор на ИАРА е определено стартирането на приема на заявления за

ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СВОБОДЕН КАПАЦИТЕТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ »

26 апр, 2012

Процедура за определяне на реда за разпределяне на свободен капацитет в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт за въвеждане на забрана за улов на риба и други водни организми в обектите по чл.3, ал. 1, т.1 и 2 от ЗРА в периода на тяхното размножаване. »

29 мар, 2012

Уведомление

Заповед

ЗАПОВЕД ЗА ЗАБРАНА НА УЛОВ НА ЩУКА И БЯЛА РИБА ОТ 15 МАРТ ДО 30 АПРИЛ 2012г. »

14 мар, 2012

Заповед за забрана

Уведомление за изменение на периода за въвеждане на забрана за риболов по време на размножителния период на бяла риба /Sander lucioperca, Stizostedion lucioperca/ и щука /Esox lucius/. »

9 мар, 2012

Уведомление

Заповед

Списък на риболовните кораби определени за участие в усвояване на квотата за калкан през 2012 г. »

9 фев, 2012

Одобрени кораби за улов на калкан за 2012 г.

Методика за

Заповед за забрана на риболов на есетрови видове риби и Заповед за забрана за извършване на риболов през 2012г. на рибностопански обекти »

23 яну, 2012

Заповед за забрана на риболов на есетрови видове риби и Заповед за забрана за извършване на риболов през 2012г. на рибностопански обекти

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм