Уведомление относно национална среща на заинтересованите страни във връзка с предвидено създаване на консултативен съвет за Черноморски регион до 2015 г., съгласно Предложението за регламент на Европейския парламент и Съвета за общата политика в рибарството на ЕС »

20 юни, 2013

Уведомление относно национална среща на заинтересованите страни във връзка с предвидено създаване на консултативен съвет за Черноморски регион до 2015

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Трафично и техническо обслужване на системата за сателитно наблюдение на риболовните кораби” »

13 юни, 2013

Заповед Публична покана Пълно описание на обекта на поръчката и технически изисквания Проект на договор

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организационно-техническа подготовка и провеждане на три броя заседания на Комитета за наблюдение на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР) 2007-2013 г.” »

7 юни, 2013

Заповед Публична покана Пълно описание на обекта на поръчката и технически изисквания Приложения

Уведомление относно отваряне на офертите, постъпили във връзка с открити конкурси за получаване на разрешително за стопански риболов за даляни Моно Петра, Змея (Острова), Липите (Гълъбите), Свети Яни, Лафина, Рухи, Колокита, Свети Стефан и Зангадор. »

4 юни, 2013

Уведомление относно отваряне на офертите, постъпили във връзка с открити конкурси за получаване на разрешително за стопански риболов за даляни

Уведомление за издаване на общ административен акт за разпределение на риболовен капацитет »

28 май, 2013

Уведомление за издаване на общ административен акт за разпределение на риболовен капацитет Заповед № РД – 1116/28.05.2013 г. на изпълнителния директор

Участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Предоставяне на услуги по обучение, анализ, изследване и разработване на мерки за оптимизация на работните процеси в ИАРА, разработване и въвеждане на стратегия за организационно развитие и предложения за актуализиране на вътрешни актове на ИАРА »

22 май, 2013

Решение Обявление Документация

Въпроси и отговори 1

Въпроси и отговори 2

Уведомление за откриване на производството по издаване на общ административен акт за определяне на зони в акваторията на Черно море, в които е забранено използването на бийм трал »

20 май, 2013

Уведомление за откриване на производството по издаване на общ административен акт за определяне на зони в акваторията на Черно море,

Уведомление относно отваряне на ценови оферти от конкурси за получаване на разрешително за стопански риболов за даляни Кокодива, Калиакра – пролетен, Калиакра – голям (есенен), Зеленка, Агалина – голяма, Коручешме, Атия, Свети Иван, Кутра, Милос и Акротир. »

10 май, 2013

Уведомление относно отваряне на ценови оферти от конкурси за получаване на разрешително за стопански риболов за даляни Кокодива, Калиакра –

Уведомление относно отваряне на офертите, постъпили във връзка с открити конкурси за получаване на разрешително за стопански риболов за даляни Моно Петра, Змея (Острова), Липите (Гълъбите), Свети Яни, Лафина, Рухи, Колокита, Свети Стефан и Зангадор. »

10 май, 2013

Уведомление относно отваряне на офертите, постъпили във връзка с открити конкурси за получаване на разрешително за стопански риболов за даляни

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организационно-техническа подготовка и провеждане на три броя заседания на Комитета за наблюдение на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР) 2007-2013 г.” »

10 май, 2013

Заповед Публична покана Пълно описание на обекта на поръчката и технически изисквания Приложения