ЗАПОВЕД във връзка с изпълнение усвояването на квотата от калкан за 2011 г. »

22 дек, 2010

Заповед РД-1043 / 01.12.2010 Забрана за разтоварване на калкан, уловен като прилов. »

3 дек, 2010

Заповед РД-1043 / 01.12.2010

ОТ 19 ОКТОМВРИ 2010 г. СА В СИЛА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА НАРЕДБА № 54 ОТ 28 АПРИЛ 2006 г. ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТРИТЕ ПО ЧЛ. 16 ОТ ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ (ДВ. БР.82), КОЯТО РЕГЛАМЕНТИРА УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ ЗА ВПИСВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА КОРАБИ В РЕГИСТЪРА НА РИБОЛОВНИТЕ КОРАБИ. »

19 окт, 2010

 І.  От 19 Октомври 2010г. са в сила изменения и допълнения на НАРЕДБА № 54 ОТ 28 АПРИЛ 2006 Г. ЗА ВОДЕНЕ НА

Изменения на заповед РД 09-47 за Целогодишна забрана за риболов в определени водоеми »

6 юли, 2010

Заповед РД 09-513 / 18.06.2010 г.

Заповед РД09-518 / 23.06.2010 »

23 юни, 2010

Заповед РД09-518 / 23.06.2010

Обявление за обществена поръчка (400477) »

28 май, 2010

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за

участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет :

Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт за изменение и допълнение на Заповед № РД 09-47/25.01.2010 г. »

31 мар, 2010

На основание чл. 66 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс, ви уведомявам за започване на производство по издаване на общ административен акт

ИАРА одобри рибарско пристанище Поморие за място за разтоварване на калкан през 2010г. »

31 мар, 2010

Важно съобщение за участниците в усвояването на квотата за калкан през 2010! »

26 мар, 2010

Всички собственици на риболовни съдове получили индивидуална квота за улов на калкан да подадат заявление за издаване на специално разрешително. Със

ВАЖНО УВЕДОМЛЕНИЕ! »

19 мар, 2010

ВАЖНО УВЕДОМЛЕНИЕ!

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ към министъра на земеделието и храните съобщава на всички заинтересовани лица, че назначената със

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм