Проект на заповед на министърът на земеделието и храните за въвеждане на целогодишна забрана за извършване на риболов през 2014 г. в рибностопанските обекти по чл. 3, ал. 1, т.т. 1 и 2 от ЗРА или зони от тях »

15 ное, 2013

Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт за въвеждане на целогодишна забрана за риболов в определени

Прекратяване приема на проектни предложения по мярка 1.1 »

13 ное, 2013

Със заповед № РД-1582/13.11.2013 г. на изпълнителния директор на ИАРА се прекратява приемът на заявления за кандидатстване по

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Създаване, изграждане и внедряване към модул „Даляни“ в ИСС на ИАРА“ »

11 ное, 2013

Заповед Публична покана Пълно описание на обекта на поръчката и технически изисквания

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Полиграфическа изработка и доставка на бланки, дневници, актове и констативни протоколи за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури” »

8 ное, 2013

Заповед Публична покана Пълно описание на обекта на поръчката и технически изисквания Проект на договор

Покана за работна среща във връзка с промени в Закона за рибарството и аквакултурите »

1 ное, 2013

Уважаеми дами и господа,

Информираме ви, че поради ангажираност на залата – Голям колегиум в МЗХ, работната среща във

Съобщение до всички заинтересовани страни относно НАРЕДБА № 5 от 8.10.2013 г. за сертифициране и проверка на мощността на двигателите на риболовните кораби, вписани в регистъра на риболовните кораби »

1 ное, 2013

Съобщение до всички заинтересовани страни относно НАРЕДБА № 5 от 8.10.2013 г. за сертифициране и проверка на мощността на двигателите на риболовните

Съобщение на основание чл. 61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс »

16 окт, 2013

До „АКВАХЪНТ“ ЕООД

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Комплексна доставка на канцеларски материали за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“ »

4 окт, 2013

Заповед Публична покана Пълно описание на обекта на поръчката и технически изисквания Приложения

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури приема предложения за промени в Закона за рибарството и аквакултурите »

25 сеп, 2013

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

/любители риболовци, клубове по спортен риболов, ловно-рибарски сдружения, рибари, браншови организации и асоциации от сектор „Рибарство“/

Уважаеми госпожи и

Съобщение на основание чл. 61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс »

17 сеп, 2013

До г-жа Таня Манолова Радкова