ИАРА одобри рибарско пристанище Поморие за място за разтоварване на калкан през 2010г. »

31 мар, 2010

Важно съобщение за участниците в усвояването на квотата за калкан през 2010! »

26 мар, 2010

Всички собственици на риболовни съдове получили индивидуална квота за улов на калкан да подадат заявление за издаване на специално разрешително. Със

ВАЖНО УВЕДОМЛЕНИЕ! »

19 мар, 2010

ВАЖНО УВЕДОМЛЕНИЕ!

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ към министъра на земеделието и храните съобщава на всички заинтересовани лица, че назначената със

ВАЖНО! »

5 мар, 2010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24 ОТ 25 ФЕВРУАРИ 2010Г.

за изменение на Тарифата за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите, приета с Постановление

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм