Покана за работна среща във връзка с промени в Закона за рибарството и аквакултурите »

1 ное, 2013

Уважаеми дами и господа,

Информираме ви, че поради ангажираност на залата – Голям колегиум в МЗХ, работната среща във

Съобщение до всички заинтересовани страни относно НАРЕДБА № 5 от 8.10.2013 г. за сертифициране и проверка на мощността на двигателите на риболовните кораби, вписани в регистъра на риболовните кораби »

1 ное, 2013

Съобщение до всички заинтересовани страни относно НАРЕДБА № 5 от 8.10.2013 г. за сертифициране и проверка на мощността на двигателите на риболовните

Съобщение на основание чл. 61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс »

16 окт, 2013

До „АКВАХЪНТ“ ЕООД

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Комплексна доставка на канцеларски материали за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“ »

4 окт, 2013

Заповед Публична покана Пълно описание на обекта на поръчката и технически изисквания Приложения

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури приема предложения за промени в Закона за рибарството и аквакултурите »

25 сеп, 2013

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

/любители риболовци, клубове по спортен риболов, ловно-рибарски сдружения, рибари, браншови организации и асоциации от сектор „Рибарство“/

Уважаеми госпожи и

Съобщение на основание чл. 61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс »

17 сеп, 2013

До г-жа Таня Манолова Радкова

Съобщение на основание чл. 61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс »

2 сеп, 2013

До г-жа Надя Велизарова Савекова

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) стартира прием на заявления за издаване на удостоверения за усвояване на ресурс от риба и други водни организми с бийм трал »

21 авг, 2013

Прием на заявления за издаване на удостоверения за усвояване на ресурс от риба и други водни организми с бийм трал.

Заповед № РД 09 – 528/02.08.2013 г. на министърa на земеделието и храните за забрана използването на бийм трал във вътрешните морски води и териториално море на Република България, с изключение на зоните определени за улов на рапан »

6 авг, 2013

Заповед № РД 09 – 528/02.08.2013 г. на министърa на земеделието и храните за забрана използването на бийм трал във

Уведомление относно национална среща на заинтересованите страни във връзка с предвидено създаване на консултативен съвет за Черноморски регион до 2015 г., съгласно Предложението за регламент на Европейския парламент и Съвета за общата политика в рибарството на ЕС »

20 юни, 2013

Уведомление относно национална среща на заинтересованите страни във връзка с предвидено създаване на консултативен съвет за Черноморски регион до 2015

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм