Уведомление относно откриване на производство по издаване на общ административен акт – заповед за изменение на Заповед № РД-19/10.01.2020 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ »

23 мар, 2020

Уведомление Проект на Заповед

Уведомление относно стартиране на производство по издаване на заповед на министъра на земеделието, храните и горите за удължаване на крайната дата на забраната за извършване на стопански риболов в река Дунав на бяла риба, щука, распер и карагьоз »

20 мар, 2020

Удължаване на крайната дата на забраната за извършване на стопански риболов в река Дунав на бяла риба, щука, распер и карагьоз, на основание

Спазване на указанията на Националния оперативен щаб за COVID-19 при извършване на любителски риболов в страната »

20 мар, 2020

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

През последните дни, при осъществяване на контрол върху извършването на риболов в страната, инспектори от Изпълнителна агенция по рибарство

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до Лъчезар Илиев – ЕТ „Лъчезар Илиев 2003“ »

13 мар, 2020

Уведомление

УВЕДОМЛЕНИЕ относно забрана за улов на бяла риба /Sander lucioperca/ през периода на размножаване съгласно Приложение № 1 на Закона за рибарството и аквакултурите. »

13 мар, 2020

Уведомление

Уведомление относно въвеждане на забрана за извършване на риболов в рибностопански обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за рибарството и аквакултурите в периода на размножаване на рибите през 2020 г. – Уведомление за стартиране на производство по издаване на общ административен акт на министъра на земеделието, храните и горите »

10 мар, 2020

С цел опазване на биологичното разнообразие и осигуряване на оптимални условия за размножаване и развитие на популациите от риба и други водни организми

Уведомление относно конкурс „за длъжността НАЧАЛНИК СЕКТОР „Рибарство и контрол – Велико Търново“ в отдел „Рибарство и контрол – Централен Дунав“, гр. Русе към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ „ »

9 мар, 2020

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уведомление за стартиране на производство по издаване на общ административен акт заповед на министъра на земеделието, храните и горите за разрешаване на любителски риболов през тъмната част на денонощието в определени рибностопански обекти »

20 фев, 2020

На основание чл. 66 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомявам за стартирането на производство по издаване на общ административен акт (заповед) на

Обществено обсъждане на Проект на правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ с наименование „МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР „РИБАРСТВО“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007-2013 г. (ОПРСР)“ »

12 фев, 2020

Отговорна структура – Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Електронен адрес: office@iara.government.bg

Дата на откриване: 12.02.2020 г.

Дата на приключване: 12.03.2020 г.

Обява за конкурс за длъжността НАЧАЛНИК СЕКТОР – 1 щатна бройка на сектор „Рибарство и контрол – Велико Търново“, отдел „Рибарство и контрол – Централен Дунав“, гр. Русе, ГДРК в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Велико Търново »

11 фев, 2020

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/876075), на основание чл. 14, ал.1 от Наредба

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм