Заповед № РД 09-94 от 07.02.2013 г. на Министъра на земеделието и храните относно забрана за извършване на риболов през 2013 година в рибностопанските обекти по чл. 3, ал. 1, т.1 и т.2 от ЗРА или в зони от тях »

7 фев, 2013

Заповед № РД 09-94 от 07.02.2013 г. на Министъра на земеделието и храните

„Откриване на производство по издаване на общ административен акт за въвеждане на забрана за извършване на риболов на щука и бяла риба в периода на тяхното размножаване“ »

31 яну, 2013

Уведомление Проект на Заповед

Заповед на Изпълнителния директор на ИАРА за определяне на индивидуални квоти за улов на калкан през 2013 г. »

28 дек, 2012

Заповед РД-1441/28.12.2012 г. на Изпълнителния директор на ИАРА

Приложение 1 към Заповед РД 1441/28.12.2012 г. на Изпълнителния директор на ИАРА

П Р О Т О К О Л от проведено на 20.12.2012г. заседание относно обсъждането на проект на Заповед на Министъра на Министерство на земеделието и храните относно целогодишната забрана за извършване на стопански риболов в зоните на Черно море и р. Дунав. »

20 дек, 2012

Протокол № z-15587/20.12.2012 г.

Участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и хотелски резервации при служебни пътувания в чужбина за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури” »

14 дек, 2012

Решение Обявление Документация

Заповед РД – 1333/06.12.2012 г. за критерии за допустимост и оценка на корабите, които ще участват в усвояването на квотата за улов на калкан през 2013 г. »

6 дек, 2012

Заповед РД – 1333/06.12.2012 г. относно критерии за допустимост и оценка на корабите:

Уведомление Заявление Декларация

Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт за въвеждане на целогодишната забрана за извършване на риболов през 2013 г.в рибностопанските обекти по чл.3, ал.1, т.т.1 и 2 от ЗРА или зони от тях. »

23 ное, 2012

Уведомление

Проект на заповед

Одобряване на критерии за допустимост и оценка на корабите, които ще участват в усвояването на квотата за улов на калкан през 2013 г. »

6 ное, 2012

Уведомление Проект на Заповед Протокол

От 5-ти ноември 2012 г. стартира схема за кандидатстване и отпускане на държавни помощи de minimis на основание на Регламент № 875/2007 г., за производители отглеждащи шаранови, пъстървови и есетрови видове риби. »

6 ное, 2012

Уведомление Указания

Уведомление относно издаване общ административен акт за разпределяне на риболовен капацитет »

22 окт, 2012

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 72 от Административно-процесуалния кодекс, Ви уведомявам за издаване

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм