Ежемесечна отчетна информация за месец Юли 2020 г. за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на Covid-19 »

14 авг, 2020

Ежемесечна отчетна информация за извършените разходи от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на

Съобщение на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до Николай Георгиев Койнов – „Дуплекс – АХ“ ЕООД »

12 авг, 2020

Съобщение на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до Николай Георгиев Койнов

Съобщение на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до Съби Митев »

12 авг, 2020

Съобщение на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до Съби Митев

Съобщение на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до Богдан Малешков »

12 авг, 2020

Съобщение на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до Богдан Малешков

Съобщение на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до Венцислав Василев »

12 авг, 2020

Съобщение на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до Венцислав Василев

Съобщение на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до Георги Петков »

12 авг, 2020

Съобщение на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до Георги Петков

Уведомление относно, отваряне на ценови оферти, постъпили във връзка с открит конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред – далян „Рухи“ »

11 авг, 2020

Уведомление относно отваряне на ценови оферти

Съобщение на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до Дончо Костадинов Пирев – „Шато“ ООД »

10 авг, 2020

Съобщение на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до Дончо Костадинов Пирев

Съобщение на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до Яни Димитров Шавов »

10 авг, 2020

Съобщение на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до Михаил Стефанов Стоянов

Съобщение на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до Михаил Стефанов Стоянов »

6 авг, 2020

Съобщение на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до Михаил Стефанов Стоянов