Уведомление относно национална среща на заинтересованите страни във връзка с предвидено създаване на консултативен съвет за Черноморски регион до 2015 г., съгласно Предложението за регламент на Европейския парламент и Съвета за общата политика в рибарството на ЕС »

20 юни, 2013

Уведомление относно национална среща на заинтересованите страни във връзка с предвидено създаване на консултативен съвет за Черноморски регион до 2015

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Трафично и техническо обслужване на системата за сателитно наблюдение на риболовните кораби” »

13 юни, 2013

Заповед Публична покана Пълно описание на обекта на поръчката и технически изисквания Проект на договор

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организационно-техническа подготовка и провеждане на три броя заседания на Комитета за наблюдение на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР) 2007-2013 г.” »

7 юни, 2013

Заповед Публична покана Пълно описание на обекта на поръчката и технически изисквания Приложения

Уведомление относно отваряне на офертите, постъпили във връзка с открити конкурси за получаване на разрешително за стопански риболов за даляни Моно Петра, Змея (Острова), Липите (Гълъбите), Свети Яни, Лафина, Рухи, Колокита, Свети Стефан и Зангадор. »

4 юни, 2013

Уведомление относно отваряне на офертите, постъпили във връзка с открити конкурси за получаване на разрешително за стопански риболов за даляни

Уведомление за издаване на общ административен акт за разпределение на риболовен капацитет »

28 май, 2013

Уведомление за издаване на общ административен акт за разпределение на риболовен капацитет Заповед № РД – 1116/28.05.2013 г. на изпълнителния директор

Участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Предоставяне на услуги по обучение, анализ, изследване и разработване на мерки за оптимизация на работните процеси в ИАРА, разработване и въвеждане на стратегия за организационно развитие и предложения за актуализиране на вътрешни актове на ИАРА »

22 май, 2013

Решение Обявление Документация

Въпроси и отговори 1

Въпроси и отговори 2

Уведомление за откриване на производството по издаване на общ административен акт за определяне на зони в акваторията на Черно море, в които е забранено използването на бийм трал »

20 май, 2013

Уведомление за откриване на производството по издаване на общ административен акт за определяне на зони в акваторията на Черно море,

Уведомление относно отваряне на ценови оферти от конкурси за получаване на разрешително за стопански риболов за даляни Кокодива, Калиакра – пролетен, Калиакра – голям (есенен), Зеленка, Агалина – голяма, Коручешме, Атия, Свети Иван, Кутра, Милос и Акротир. »

10 май, 2013

Уведомление относно отваряне на ценови оферти от конкурси за получаване на разрешително за стопански риболов за даляни Кокодива, Калиакра –

Уведомление относно отваряне на офертите, постъпили във връзка с открити конкурси за получаване на разрешително за стопански риболов за даляни Моно Петра, Змея (Острова), Липите (Гълъбите), Свети Яни, Лафина, Рухи, Колокита, Свети Стефан и Зангадор. »

10 май, 2013

Уведомление относно отваряне на офертите, постъпили във връзка с открити конкурси за получаване на разрешително за стопански риболов за даляни

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организационно-техническа подготовка и провеждане на три броя заседания на Комитета за наблюдение на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР) 2007-2013 г.” »

10 май, 2013

Заповед Публична покана Пълно описание на обекта на поръчката и технически изисквания Приложения

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм