ИАРА одобри рибарско пристанище Поморие за място за разтоварване на калкан през 2010г. »

31 мар, 2010

Важно съобщение за участниците в усвояването на квотата за калкан през 2010! »

26 мар, 2010

Всички собственици на риболовни съдове получили индивидуална квота за улов на калкан да подадат заявление за издаване на специално разрешително. Със

ВАЖНО УВЕДОМЛЕНИЕ! »

19 мар, 2010

ВАЖНО УВЕДОМЛЕНИЕ!

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ към министъра на земеделието и храните съобщава на всички заинтересовани лица, че назначената със

ВАЖНО! »

5 мар, 2010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24 ОТ 25 ФЕВРУАРИ 2010Г.

за изменение на Тарифата за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите, приета с Постановление