Заповед за разпределяне на индивидуални квоти за улов на калкан в Черно море през 2014 г. »

4 фев, 2014

Заповед

Списък на риболовните кораби с определена индивидуална квота за улов

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на предварителна оценка за прилагане на финансов инструмент по ПМДР 2014-2020 г.” »

30 яну, 2014

Публична покана Заповед Пълно описание на обекта на поръчката и технически изисквания Приложения № 1, 2, 3, 4, 5,

Електронен Риболовен Дневник »

22 яну, 2014

Достъп до информационната система за капитани и служители на ИАРА:

Електронен риболовен дневник за ЛИСР /Вход за капитани/

Проект на Постановление за изменение на Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите. »

22 яну, 2014

Проект на постановление

Финансова обосновка 

 

Защитен: Уведомление за производствена характеристика »

15 яну, 2014

Няма откъс, защото публикацията е защитена.

Работни срещи във връзка с промени в Закона за рибарството и аквакултурите по тематични групи »

7 яну, 2014

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с промени в Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/, Ви каня на работни срещи, които са разпределени

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Извършване на административен одит по смисъла на член 102 от Регламент на съвета 1224/2009 – анализ на действащите процедури в България за спазване правилата на ОПОР и доклад“ »

18 дек, 2013

Публична покана Заповед Пълно описание на обекта на поръчката и технически изисквания

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) стартира прием на заявления за участие в усвояване на квотата от калкан за 2014 г. »

17 дек, 2013

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) стартира прием на заявления за участие в усвояване на квотата от

Заповед №РД-1718/ 17.12.2013 на Изпълнителния директор на ИАРА за определените критерии за допустимост и оценка на корабите, които ще участват в усвояването на националната квота за улов на калкан през 2014 г. »

17 дек, 2013

Заповед  № РД-1718/ 17.12.2013 на Изпълнителния директор на ИАРА за определените критерии за допустимост и оценка

Съобщение на основание чл. 61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс »

29 ное, 2013

До Лъчезар Емилов Илиев

До „ЕЗЕРОТО – ЖЕЛЯЗКОВИ“ ООД

ДО ЕТ „ВЕНЦИСЛАВ АЛЕКСИЕВ – 04″

ДО „САМЕКС КОМПЕРС“ ЕООД

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм