Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Наемане на независими оценители, притежаващи квалификация и опит в съответната област“, във връзка с реализирането на проекти с УНП: BG0713EFF-511-220454  и УНП: BG0713EFF- 511-220455, финансирани с европейски средства за изпълнение на дейности по „Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013 г. »

30 апр, 2014

Заповед Публична покана Пълно описание на обекта на поръчката и технически изисквания Образци № 1, 2, 3, 4, 5,

Заповед № РД – 390 от 30.04.2014 г. относно Удостоверения за свободен капацитет ( в бруто тонаж и kW). »

30 апр, 2014

Заповед № РД – 390 от 30.04.2014 г. относно Удостоверения за свободен капацитет ( в бруто тонаж и kW).

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Надграждане на Електронен Риболовен Дневник ( ЕРД) с възможност обмен на данни с Европейската Комисия и интеграцията му със средата за обмен FLUX“ »

17 апр, 2014

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Надграждане на Електронен Риболовен Дневник ( ЕРД) с възможност обмен на данни с Европейската

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗАБРАНА ЗА УЛОВ НА РИБА И ДРУГИ ВОДНИ ОРГАНИЗМИ ПРЕЗ РАЗМНОЖИТЕЛНИЯ ПЕРИОД НА ВИДОВЕТЕ ВЪВ ВОДИТЕ НА ЧЕРНО МОРЕ, Р. ДУНАВ И ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ОБЕКТИ »

10 апр, 2014

ЗАПОВЕД РД 09-223 ОТ 10.04.2014 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗАБРАНА ЗА УЛОВ НА РИБА И

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ ЗА УЛОВ НА КАЛКАН »

9 апр, 2014

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на предварителна оценка за прилагане на финансов инструмент по ПМДР 2014-2020 г.” »

9 апр, 2014

Заповед Публична покана Документация Приложения 1, 2, 3, 4, 5,6, 7 и 8 Приложение 9 – проект на

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разходи за преводачески услуги“ »

3 апр, 2014

Заповед Публична покана Пълно описание на обекта на поръчката и технически изисквания Проект на договор

Съобщение на основание чл. 61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс »

21 мар, 2014

Дo Г-н Ивайло Георгиев Благов

Работна среща в МОСВ във връзка с възникнали проблеми на рибопроизводителите »

12 мар, 2014

Уважаеми дами и господа,

 Във връзка с заявено желание за участие в работна група, която да разгледа възникнали проблеми

Съобщение на основание чл. 61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс »

10 мар, 2014

До г-н Веселин Димитров Вутов

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм