Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури приема предложения за промени в Закона за рибарството и аквакултурите »

25 сеп, 2013

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

/любители риболовци, клубове по спортен риболов, ловно-рибарски сдружения, рибари, браншови организации и асоциации от сектор „Рибарство“/

Уважаеми госпожи и

Съобщение на основание чл. 61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс »

17 сеп, 2013

До г-жа Таня Манолова Радкова

Съобщение на основание чл. 61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс »

2 сеп, 2013

До г-жа Надя Велизарова Савекова

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) стартира прием на заявления за издаване на удостоверения за усвояване на ресурс от риба и други водни организми с бийм трал »

21 авг, 2013

Прием на заявления за издаване на удостоверения за усвояване на ресурс от риба и други водни организми с бийм трал.

Заповед № РД 09 – 528/02.08.2013 г. на министърa на земеделието и храните за забрана използването на бийм трал във вътрешните морски води и териториално море на Република България, с изключение на зоните определени за улов на рапан »

6 авг, 2013

Заповед № РД 09 – 528/02.08.2013 г. на министърa на земеделието и храните за забрана използването на бийм трал във

Уведомление относно национална среща на заинтересованите страни във връзка с предвидено създаване на консултативен съвет за Черноморски регион до 2015 г., съгласно Предложението за регламент на Европейския парламент и Съвета за общата политика в рибарството на ЕС »

20 юни, 2013

Уведомление относно национална среща на заинтересованите страни във връзка с предвидено създаване на консултативен съвет за Черноморски регион до 2015

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Трафично и техническо обслужване на системата за сателитно наблюдение на риболовните кораби” »

13 юни, 2013

Заповед Публична покана Пълно описание на обекта на поръчката и технически изисквания Проект на договор

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организационно-техническа подготовка и провеждане на три броя заседания на Комитета за наблюдение на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР) 2007-2013 г.” »

7 юни, 2013

Заповед Публична покана Пълно описание на обекта на поръчката и технически изисквания Приложения

Уведомление относно отваряне на офертите, постъпили във връзка с открити конкурси за получаване на разрешително за стопански риболов за даляни Моно Петра, Змея (Острова), Липите (Гълъбите), Свети Яни, Лафина, Рухи, Колокита, Свети Стефан и Зангадор. »

4 юни, 2013

Уведомление относно отваряне на офертите, постъпили във връзка с открити конкурси за получаване на разрешително за стопански риболов за даляни

Уведомление за издаване на общ административен акт за разпределение на риболовен капацитет »

28 май, 2013

Уведомление за издаване на общ административен акт за разпределение на риболовен капацитет Заповед № РД – 1116/28.05.2013 г. на изпълнителния директор

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм