„Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за връзка с подвижни и фиксирани абонати от лицензиран оператор за нуждите на ИАРА“ »

25 яну, 2019

1. Обява 2 Информация за публикувана обява 3,Информация към обява 3. Образци 4. Проект на договор 5.

„Доставка на 10 броя високопроходими и 3 патрулни автомобила за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури в две обособени позиции“ »

24 яну, 2019

1. Решение 2. Покана 3. Покана 4. Образци 5. Проект на договор 6. Обявление за възложена поръчка

Със Заповед № РД-42/22.01.2019 г. на изпълнителния директор на ИАРА е одобрен списък с риболовни кораби и с определените индивидуални квоти за улов на калкан през 2019 г. за лицата, които не членуват в организациите по чл. 10в от ЗРА. »

22 яну, 2019

Доклад от работна група Заповед № РД-42/22.01.2019г.

Със Заповед № РД-30/14.01.2019 г. на изпълнителния директор на ИАРА е одобрен списък с риболовни кораби и с определените индивидуални квоти за улов на калкан през 2019 г. разпределени от АПРП – БГ ФИШ »

14 яну, 2019

 

Заповед № РД- 30/14.01.2019 г. Доклад от работна група

Със Заповед № РД-29/14.01.2019 г. на изпълнителния директор на ИАРА е одобрен списък с риболовни кораби и с определените индивидуални квоти за улов на калкан през 2019 г. разпределени от Сдружение „Черноморски изгрев“ »

14 яну, 2019

 

Заповед № РД – 29/14.01.201 г. Доклад от работна група

„Доставка на 420 комплекта специализирани работни облекла за служители на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, ангажирани пряко в контрол на рибарството“ »

2 яну, 2019

1. Заглавна страница 2. Решение 3. Обявление 4. РАЗДЕЛ ІІ 5. РАЗДЕЛ ІІІ 6. РАЗДЕЛ ІV

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс до „ФИШ ФАРМ БГ“ ЕООД »

28 дек, 2018

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс до г-н Красимир Кръстев, управител на „ФИШ ФАРМ БГ“ ЕООД

ИАРА стартира прием на заявления за усвояване на квота калкан за 2019 г. »

27 дек, 2018

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Бих желал да Ви уведомя, че със Заповед № РД-587/27.12.2018 г. на изпълнителния директор на ИАРА

„Доставка на средства за контрол, свързани с наблюдение на риболовните дейности и обучение на служителите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури за работа с предоставената техника“ »

29 ное, 2018

1. Заглавна страница 2. Решение 3. Обявление 4. РАЗДЕЛ II 5. РАЗДЕЛ ІІІ 6. РАЗДЕЛ ІV

„Предоставяне на услуги по застраховане на активите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури в шест обособени позиции” »

28 ное, 2018

1. Обявление 2. Решение 3. Документация 4. Приложение 1 – Техническа спецификация 5. Приложение 1.1 6, Приложение

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм