Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) »

19 юли, 2019

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до г-жа Жени Канаврова „Оушън Груп 87″ ЕООД

ПОКАНА за пресконференция по Проект „Модернизация, закупуване, инсталиране и разработване на компютърни технологии, включително компютърен хардуер и софтуер, система за наблюдение на риболовните кораби и компютърни мрежи, позволяващи събиране, управление, валидиране, анализ, управление на риска“ »

18 юли, 2019

 

Уважаеми дами и господа, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, град Бургас Ви кани да присъствате на пресконференция на проект „Модернизация, закупуване,

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури изпълнява проект за модернизация на система за наблюдение на риболовните кораби »

18 юли, 2019

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ BG14MFOP001-3.001-0007-C02 от 21.09.2018 г. между Министерство на земеделието и храните и

ПОКАНА за пресконференция по Проект „Закупуване на транспортни средства за патрулиране“ »

18 юли, 2019

 

Уважаеми дами и господа,

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, град Бургас Ви кани да присъствате на пресконференция на проект „Закупуване на

В ход е изпълнението на проект за закупуване на транспортни средства за патрулиране за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури »

18 юли, 2019

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ BG14MFOP001-3.001-0006-C02 от 03.10.2018 г. между Министерство на земеделието и храните и

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до г-н Янчо Янчов Таков „Дъбника“ ООД »

16 юли, 2019

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до г-н Янчо Янчов Таков „Дъбника“ ООД

Стартират информационни дни за представяне на отворените мерки по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г. »

16 юли, 2019

 

Започват информационни дни за представяне на четири новооткрити мерки по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г.

Заповед на кмета на Община Челопеч, за откриване на процедура по възлагане на управлението на рибните ресурси в язовир „Качулка“ »

16 юли, 2019

 

Заповед З-344/05.07.2019 на Кмета на Община Челопеч

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс до Емил Ников Петров, „Морски дарове“ ООД »

10 юли, 2019

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс до Емил Ников Петров, „Морски дарове“ ООД

Забрана за улов на бели пясъчни миди от видовете Donax trunculus и Chamelea gallina в българската акватория на водите на Черно море »

20 юни, 2019

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 21.06. 2019 г. изтича забраната за улов на бели пясъчни миди от видовете Donax trunculus и Chamelea

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм