Откриване на процедура по възлагане управлението на рибните ресурси в яз. Сопот на сдружения по чл. 11 от Закона за рибарството и аквакултурите »

11 юли, 2018

Заповед № РД 09-594 / 27.06.2018 г. на Министъра на земеделието, храните и горите за откриване на процедура по възлагане управлението

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс »

11 юли, 2018

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс до г-н Венцислав Гатев

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс »

11 юли, 2018

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс до г-н Венцислав Гатев

Уведомление относно консултации за оценка на системата за вписване/отписване на риболовните кораби »

4 юли, 2018

В съответствие с общата политика в областта на рибарството, Европейската комисия желае да  оцени системата за вписване/отписване в контекста на променящото се съотношение

Уведомление относно предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 1224/2009 »

26 юни, 2018

Уведомление относно предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за изменение

Обява конкурс: За длъжност инспектор РК – 1 щатна бройка в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. Бургас, сектор „Рибарство и контрол“ – гр. Добрич, в отдел „Рибарство и контрол – Черно море“- гр. Бургас към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ с място на работа гр. Добрич »

22 юни, 2018

На основание чл. 10, ал. 1 и ал.2, чл. 10 а от Закон за държавния служител, чл. 13, ал. 1 от Наредба за

Уведомление относно отваряне на оферти, постъпили във връзка с открит конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за далян „Червенка“ »

15 юни, 2018

 

Уведомление

Уведомление относно отваряне на оферти, постъпили във връзка с открит конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за далян „Созополски нос“ »

15 юни, 2018

 

Уведомление

Уведомление относно отваряне на оферти, постъпили във връзка с открит конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за далян „Свети Стефан“ »

15 юни, 2018

 

Уведомление

Уведомление относно отваряне на оферти, постъпили във връзка с открит конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за далян „Свети Иван“ »

15 юни, 2018

 

Уведомление

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм