Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс до Емил Ников Петров, „Морски дарове“ ООД »

10 юли, 2019

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс до Емил Ников Петров, „Морски дарове“ ООД

Забрана за улов на бели пясъчни миди от видовете Donax trunculus и Chamelea gallina в българската акватория на водите на Черно море »

20 юни, 2019

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 21.06. 2019 г. изтича забраната за улов на бели пясъчни миди от видовете Donax trunculus и Chamelea

Уведомление за състезание на язовир „Мандра“ »

11 юни, 2019

Уважаеми дами и господа,

бихме желали да Ви уведомим, че в периода 15.06 – 17.06.2019 г. на стената на яз.Мандра, област Бургас предстои

Предстоящ прием на проектни предложения по мярка 2.5 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“ до края на месец юни 2019 г. »

7 юни, 2019

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) информира всички заинтересовани лица, че управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Публикуване за обществено обсъждане на документи за прием на проекти по Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури в МИРГ „Поморие“ от Стратегия на МИРГ „Поморие“, процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.003 „Мярка 5.4 Преработване на продуктите от  риболов и аквакултури в МИРГ „Поморие“по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. »

7 юни, 2019

 

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ, УО на ПМДР публикува за обществено обсъждане документи по процедура за подбор на проекти

Заповед за утвърждаване на образци за издаване на документи »

31 май, 2019

Заповед за утвърждаване на образци за издаване на документи:

Заявление за разрешително (удостоверение) за стопански риболов със специализиран уред за стопански риболов

Информация във връзка с Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г. »

23 май, 2019

 

В продължение на доброто сътрудничество между Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и Управляващия орган на Програмата за морско дело и рибарство

Забрана за улов на бели пясъчни миди от видовете Donax trunculus и Chamelea gallina в българската акватория на водите на Черно море »

22 май, 2019

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 22.05.2019 г. е издадена заповед № РД 09 – 478/22.05.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс до г-н Живко Стефанов Василев, „Бул Аква Фиш“ ООД »

10 май, 2019

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс до г-н Живко Стефанов Василев, „Бул Аква Фиш“ ООД

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс до г-н Живко Стефанов Василев, „Бул Аква Фиш“ ООД »

10 май, 2019

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс до г-н Живко Стефанов Василев, „Бул Аква Фиш“ ООД

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм