Обява за конкурс за длъжността НАЧАЛНИК СЕКТОР – 1 щатна бройка на сектор „Рибарство и контрол – Бургас“, отдел „Рибарство и контрол – Черно море“, гр. Бургас, ГДРК в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Бургас; »

11 фев, 2020

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/876075), на основание чл. 14, ал.1 от Наредба

Обява за конкурс за длъжността ЮРИСКОНСУЛТ – 1 щатна бройка в дирекция „Административно – правно обслужване и човешки ресурси“ /АПОЧР/ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Бургас. »

11 фев, 2020

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/876075), на основание чл. 14, ал.1 от Наредба

Обява за конкурс за длъжносттта СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ – 1 щатна бройка в дирекция „Административно – правно обслужване и човешки ресурси“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Бургас. »

11 фев, 2020

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/876075), на основание чл. 14, ал.1 от Наредба

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до Христо Дянков Михов – „Профитера“ ООД »

7 фев, 2020

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до Христо Дянков Михов – „Профитера“ ООД

Със Заповед № РД-58/29.01.2020 г. на изпълнителния директор на ИАРА е одобрен списък с риболовни кораби и с определените индивидуални квоти за улов на калкан през 2020 г. за лицата, които не членуват в организациите по чл. 10в от ЗРА. »

29 яну, 2020

Заповед № РД-58/29.01.2019 г. Доклад Заявление

Прекратена е процедурата по възлагане управлението на рибните ресурси в язовир Мандра, обл. Бургас »

27 яну, 2020

 

Процедурата по възлагане управлението на рибните ресурси в язовир Мандра, обл. Бургас, открита със Заповед № РД09-384/18.04.2019 г. на министъра на земеделието,

Със Заповед № РД-50/23.01.2020 г. на изпълнителния директор на ИАРА е одобрен списък с риболовни кораби и с определените индивидуални квоти за улов на калкан през 2020 г. разпределени от АПРП „БГ ФИШ“ »

23 яну, 2020

Заповед № РД-50/23.01.2020 г. Доклад от работна група

 

Със Заповед № РД-49/22.01.2020 г. на изпълнителния директор на ИАРА е одобрен списък с риболовни кораби и с определените индивидуални квоти за улов на калкан през 2020 г. разпределени от Сдружение „Черноморски изгрев“ »

22 яну, 2020

Заповед № РД-49/22.01.2020г. Доклад от работна група

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до Дончо Костадинов Пирев – „Шато“ ООД »

20 яну, 2020

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до Дончо Костадинов Пирев – „Шато“ ООД

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до Дончо Костадинов Пирев – „Шато“ ООД »

20 яну, 2020

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до Дончо Костадинов Пирев – „Шато“ ООД

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм