Kонкурс за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред далян „Свети Иван“ »

26 юли, 2018

Заповед № РД-381/26.07.2018г. Документация за участие в конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред далян

Kонкурс за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред далян „Чукалята“ »

26 юли, 2018

Заповед № РД-382/26.07.2018г. Документация за участие в конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред далян

Kонкурс за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред далян „Есенна (Източна) Меша“ »

26 юли, 2018

Заповед № РД-385/26.07.2018г. Документация за участие в конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред далян

Kонкурс за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред далян „Солинара – Каваци“ »

26 юли, 2018

Заповед № РД-386/26.07.2018г. Документация за участие в конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред далян

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс »

26 юли, 2018

Съобщение по чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс до Димитър Петров Ангелов, ,ЕТ „Бела – Димитър Ангелов“

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс »

25 юли, 2018

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс до г-н Борислав Велков

Откриване на процедура по възлагане управлението на рибните ресурси в яз. Сопот на сдружения по чл. 11 от Закона за рибарството и аквакултурите »

11 юли, 2018

Заповед № РД 09-594 / 27.06.2018 г. на Министъра на земеделието, храните и горите за откриване на процедура по възлагане управлението

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс »

11 юли, 2018

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс до г-н Венцислав Гатев

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс »

11 юли, 2018

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс до г-н Венцислав Гатев

Уведомление относно консултации за оценка на системата за вписване/отписване на риболовните кораби »

4 юли, 2018

В съответствие с общата политика в областта на рибарството, Европейската комисия желае да  оцени системата за вписване/отписване в контекста на променящото се съотношение

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм