Възможности за кандидатстване по мерки по ПМДР 2014-2020 г. ще бъдат представени във Варна и Балчик »

26 авг, 2019

На 28 август 2019 г., сряда, от 11:00 ч. в сградата на община Варна и на 29 август, четвъртък, от 10:00 ч. в

Уведомление за стартиране на производство по издаване на общ административен акт на министъра на земеделието, храните и горите за определяне на водни обекти за зарибяване по чл. 22а, ал. 5 от Закона за рибарството и аквакултурите »

14 авг, 2019

На основание чл. 66 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомявам за стартирането на производство по издаване на общ административен акт (заповед) на

ИАРА обявява търг с тайно наддаване »

8 авг, 2019

Заповед Обява Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Приложение 4 Приложение 5 Приложение 6

Откриване на конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред – далян „Кондрос“ »

6 авг, 2019

 

Заповед № РД-391/06.08.2019 г. Документация за участие в конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред –

Откриване на конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред – далян „Скомболи“ »

6 авг, 2019

 

Заповед № РД-392/06.08.2019 г. Документация за участие в конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред –

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до г-н Любомир Бояджиев управител на „Унимилк“ ООД »

29 юли, 2019

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до г-н Любомир Бояджиев управител на „Унимилк“ ООД

Възможности за кандидатстване по мерки по ПМДР 2014-2020 г. ще бъдат представени в Стара Загора »

26 юли, 2019

На 30 юли 2019 г., вторник, от 13:00 ч. в залата на хотел „Мериан Палас“ ще се проведе информационен ден по Програмата за

Открити приеми за кандидатстване по мерки по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. »

26 юли, 2019

Мярка 1.2 „Здраве и безопасност“ – повече информация на: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/2086

Мярка 2.5 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“ – повече информация на: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/2050

ПОКАНА за пресконференция по Проект „Модернизация, закупуване, инсталиране и разработване на компютърни технологии, включително компютърен хардуер и софтуер, система за наблюдение на риболовните кораби и компютърни мрежи, позволяващи събиране, управление, валидиране, анализ, управление на риска“ »

25 юли, 2019

Уважаеми дами и господа,

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, град Бургас Ви кани да присъствате на пресконференция на проект „Модернизация, закупуване,

ПОКАНА за пресконференция по Проект „Закупуване на транспортни средства за патрулиране“ »

25 юли, 2019

Уважаеми дами и господа,

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, град Бургас Ви кани да присъствате на пресконференция на проект „Закупуване на

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм