Уведомление за стартиране на производство по издаване на общ административен акт на министъра на земеделието, храните и горите за въвеждане на 30-дневна забрана за улов на бели пясъчни миди от видовете Donax trunculus и Chamelea gallina »

11 апр, 2019

Стартиране на производство по издаване на общ административен акт (заповед) на министъра на земеделието, храните и горите за въвеждане на временна забрана за

Уведомление до лицата разпространяващи билети за любителски риболов »

8 апр, 2019

Уведомление до лицата разпространяващи билети за любителски риболов

Обява за конкурс за длъжност ИНСПЕКТОР РК – 1 щатна бройка в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. Бургас, в отдел „Рибарство и контрол – Западна България“- гр. София към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ място на работа гр. София. »

5 апр, 2019

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/876075), на основание чл. 14, ал.1 от Наредба

Обява за конкурс за длъжност ИНСПЕКТОР РК – 1 щатна бройка в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. Бургас, в отдел „Рибарство и контрол – Южна България“- гр. Пловдив към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ с място на работа гр. Кърджали »

5 апр, 2019

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/876075), на основание чл. 14, ал.1 от Наредба

Обява за конкурс за длъжност СТАРШИ ИНСПЕКТОР РК – 1 щатна бройка в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. Бургас, се в отдел „Рибарство и контрол – Западна България“ – гр. София към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ с място на работа гр. София. »

5 апр, 2019

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/876075), на основание чл. 14, ал.1 от Наредба

Откриване на конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред – далян „Червенка“ »

3 апр, 2019

Заповед № РД-191 от 02.04.2019 г. Документация за участие в конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) до Г-н Тодор Стойчев Кръстев »

29 мар, 2019

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) до Г-н Тодор Стойчев Кръстев

Обява за конкурс За длъжност ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ в Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Бургас – 1 щатна бройка »

29 мар, 2019

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/876075), на основание чл. 10, ал. 1, чл.

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) до Г-н Александър Проданов „Бест Флейвърс“ ЕООД »

26 мар, 2019

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) до Г-н Александър Проданов „Бест Флейвърс“ ЕООД

УВЕДОМЛЕНИЕ относно забрана за улов на бяла риба /Sander lucioperca/ през периода на размножаване съгласно Приложение № 1 на Закона за рибарството и аквакултурите. »

12 мар, 2019

УВЕДОМЛЕНИЕ относно забрана за улов на бяла риба /Sander lucioperca/ през периода на размножаване съгласно Приложение № 1 на Закона за

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм