Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс »

27 авг, 2018

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс до фирма „Емона сий фарм“ ООД

Обява за конкурс за длъжност младши експерт – 1 щатна бройка в дирекция „Управление на рибарството и опазване на рибните ресурси“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Бургас. »

7 авг, 2018

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/876075), на основание чл. 14, ал. 1 от

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс »

2 авг, 2018

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс до г-н Младен Ангелов

Провеждане на обществена консултация относно стандартите на Европейския съюз за предлагане на пазара на продукти от риболов и аквакултури »

31 юли, 2018

В периода 17 юли – 9 октомври 2018 г. Европейската комисия провежда обществена консултация относно стандартите на Европейския съюз (ЕС) за предлагане на

Обява конкурс: за длъжност началник сектор – 1 щатна бройка на сектор „Рибарство и контрол“ гр. Бургас, отдел „Рибарство и контрол – Черно море“ гр. Бургас, Главна дирекция „Рибарство и контрол“ на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Бургас »

27 юли, 2018

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/876075), на основание чл. 14, ал.1 от Наредба

Kонкурс за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред далян „Червенка“ »

26 юли, 2018

Заповед № РД-384/26.07.2018г. Документация за участие в конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред далян

Kонкурс за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред далян „Свети Иван“ »

26 юли, 2018

Заповед № РД-381/26.07.2018г. Документация за участие в конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред далян

Kонкурс за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред далян „Чукалята“ »

26 юли, 2018

Заповед № РД-382/26.07.2018г. Документация за участие в конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред далян

Kонкурс за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред далян „Есенна (Източна) Меша“ »

26 юли, 2018

Заповед № РД-385/26.07.2018г. Документация за участие в конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред далян

Kонкурс за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред далян „Солинара – Каваци“ »

26 юли, 2018

Заповед № РД-386/26.07.2018г. Документация за участие в конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред далян

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм