УВЕДОМЛЕНИЕ за стартиране на производство по издаване на общ административен акт на министъра на земеделието, храните и горите за въвеждане на забрана за извършване на риболов в рибностопанските обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за рибарството и аквакултурите за периода 2019-2021 година. »

20 ное, 2018

 

 

На основание чл. 66 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомявам за стартирането на производство по издаване на общ административен акт

Откриване на конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за специализиран уред – далян „Варницата“ »

19 ное, 2018

Заповед № РД-533 Документация за участие в конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за специализиран уред –

Откриване на конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за специализиран уред – далян „Червенка“ »

19 ное, 2018

Заповед № РД-529 Документация за участие в конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за специализиран уред – далян

„Модернизация на патрулни плавателни средства за контрол в рибарството, собственост на ИАРА” »

14 ное, 2018

1. Решение 2. Обявление 3. Документация 4. Техническа спецификация 5. Методика

Образци: Прил. 3 – ЕЕДОП

Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт за условията и реда за разпределяне на квоти и улов на калкан за 2019 г. »

5 ное, 2018

Уведомление

Обява за конкурс за длъжност Инспектор РК – 1 щатна бройка в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. Бургас, сектор „Рибарство и контрол“ – гр. Бургас, в отдел „Рибарство и контрол – Черно море“- гр. Бургас към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ с място на работа гр. Бургас »

16 окт, 2018

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/876075), на основание чл. 14, ал.1 от Наредба

„Доставка на 45 броя високопроходими и 3 патрулни автомобила за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“ с три обособени позиции »

15 окт, 2018

1 заглавна страница

2 решение за откриване на обществена поръчка

3 обявление

4 ред за

Обява конкурс: За длъжност ИНСПЕКТОР РК – 1 щатна бройка в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. Бургас, в отдел „Рибарство и контрол – Западна България“- гр. София към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ . »

15 окт, 2018

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/876075), на основание чл. 14, ал.1 от Наредба

Обява за конкурс за длъжност ЮРИСКОНСУЛТ – 1 щатна бройка в дирекция “Структурни фондове по рибарство“ на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр.София »

10 окт, 2018

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ, гр. БУРГАС,

ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/876075), на

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс до Инитиум 86 ЕООД »

5 сеп, 2018

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от АПК до Инитиум 86 ЕООД

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм