Правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ с наименование „Методика за определяне на размера на финансови корекции по проекти, финансирани от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ »

30 апр, 2020

Правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ с наименование „Методика за определяне на размера на финансови корекции по

Заповед за увеличаване на крайния срок на забраната за стопански риболов във водите на р. Дунав на видовете бяла риба, распер, карагьоз и щука »

30 апр, 2020

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Със Заповед № РД 09-372/30.04.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите, се увеличава крайния срок на забраната

Изменение на заповедта по отношение на изискването за усвояване на индивидуални квоти калкан »

24 апр, 2020

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Бих желал да Ви уведомя, че със Заповед № РД- 160/24.04.2020г. е изменена Заповед № РД-19/10.01.2020 г. на

Установяване на сроковете на забрана за улов на риба и други водни организми през размножителния период на видовете във водите на Черно море, р. Дунав и вътрешните водни обекти »

15 апр, 2020

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Със Заповед № РД 09-350/15.04.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите, се забранява уловът на риба

Уведомление за стартиране на производство по издаване на заповед на министъра на земеделието, храните и горите за определяне на зона в акваторията на Черно море, в която е забранено използването на бийм трал »

8 апр, 2020

Съгласно разпоредбите на чл. 35, ал. 5 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) министърът на земеделието, храните и горите, по предложение на

Заповед за разрешаване на любителски риболов през тъмната част на денонощието »

2 апр, 2020

Уважаеми дами и господа,

Министъра на земеделието, храните и горите издаде Заповед № РД-09-332/01.04.2020 г. с която се разрешава любителския риболов през тъмната

Открива се процедура по възлагане управлението на рибните ресурси в яз. Мандра, обл. Бургас, на сдружения по чл. 11 от Закона за рибарството и аквакултурите »

31 мар, 2020

Заповед № РД09-315/19.03.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за откриване на процедура по възлагане управлението на рибните ресурси в

Открива се процедура по възлагане управлението на рибните ресурси в яз. Копринка, обл. Стара Загора, на сдружения по чл. 11 от Закона за рибарството и аквакултурите »

31 мар, 2020

Заповед № РД09-321/25.03.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за откриване на процедура по възлагане управлението на рибните ресурси в

Уведомление относно продължаващото извънредно положение и оценка на въздействието на кризата с коронавирус COVID-19 върху сектор „Рибарство“ »

27 мар, 2020

Уважаеми дами и господа, Във връзка с продължаващото извънредно положение и оценка на въздействието на кризата с коронавирус COVID-19 върху сектор „Рибарство“ Ви

Уведомление за стартиране на производство по издаване на заповед на министъра на земеделието, храните и горите за определяне на водни обекти за зарибяване по чл. 22а, ал. 5 от Закона за рибарството и аквакултурите »

26 мар, 2020

На основание чл. 66 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомявам за стартирането на производство по издаване на общ административен акт (заповед) на

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм