Уведомление относно заповед № РД-29/22.01.2018 г. на Изпълнителния директор на ИАРА, в която са одобрени условията и реда за кандидатстване за улов на калкан за 2018 година. »

21 фев, 2018

Със заповед № РД-29/22.01.2018 г на Изпълнителния директор на ИАРА са одобрени условията и реда за кандидатстване за улов на калкан

Със Заповед № РД-107/19.02.2018 г. на изпълнителния директор на ИАРА е прекратен конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за специализиран уред – далян „Чукалята“ открит със Заповед № РД – 843/19.12.2017 г. на изпълнителния директор на ИАРА »

19 фев, 2018

Заповед № РД-107/19.02.2018г.

Със Заповед № РД-93/13.02.2018 г. на изпълнителния директор на ИАРА е одобрен списък с риболовни кораби и с определените индивидуални квоти за улов на калкан през 2018 г. за лицата, които не членуват в организациите по чл. 10в от ЗРА. »

14 фев, 2018

Заповед № РД-93/13.02.2018 г. Приложение 1 към Заповед № РД-93/13.02.2018 г. Приложение 2 към Заповед № РД-93/13.02.2018

Със Заповед № РД-92/13.02.2018 г. на изпълнителния директор на ИАРА е одобрен списък с риболовни кораби и с определените индивидуални квоти за улов на калкан през 2018 г. разпределени от АПРП – БГ ФИШ »

14 фев, 2018

Заповед № РД-92/13.02.2018 г. Доклад от работна група

Със Заповед № РД-91/13.02.2018 г. на изпълнителния директор на ИАРА е одобрен списък с риболовни кораби и с определените индивидуални квоти за улов на калкан през 2018 г. разпределени от Сдружение „Черноморски изгрев“. »

14 фев, 2018

Заповед № РД-91/13.02.2018 г. Доклад от работна група

Със Заповед № РД-84/12.02.2018 г. ИАРА се измени Заповед № РД-29/22.01.2018, с която са определени условията и реда за усвояване на квота калкан за 2018 г. »

12 фев, 2018

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Бих желал да Ви уведомя, че със Заповед № РД-84/12.02.2018 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по

Обява по чл. 20 ал. 3 от ЗОП, с предмет: „Извършване на техническо обслужване и ремонт на двигатели на плавателни средства, ползвани от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, находящи се на територията на отдел „Рибарство и контрол – Западна България“ гр. София, отдел „Рибарство и контрол – Южна България“ гр. Пловдив, отдел „Рибарство и контрол“ – Черно море“ гр. Бургас и отдел „Рибарство и контрол – Централен Дунав“ гр. Русе” »

1 фев, 2018

Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Приложение № 1 – Представяне на участник

Уведомление, относно отваряне на оферти, постъпили във връзка с открит конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за далян „Русалка -Южен“ »

31 яну, 2018

Уведомление

Уведомление относно отваряне на оферти, във връзка с открит конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за далян „Китен“ »

31 яну, 2018

Уведомление

Документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебните пътувания в страната и чужбина” обособена позиция № 1 „Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел” и обособена позиция № 2 „Осигуряване на самолетни билети за полети до други дестинации”, която ще се проведе чрез СЕВОП »

31 яну, 2018

Документи за участие: 1.Покана позиция 1 2.Покана позиция 2 3.Образец_EЕДОП (ОП1) 4.Образец_EЕДОП (ОП2) 5. Образец Договор 6.