Съобщение по чл.61, ал.1 във връзка с чл.18 а, ал. 10 от АПК до „Унимилк“ ООД »

25 ное, 2020

Съобщение по чл.61, ал.1 във връзка с чл.18 а, ал. 10 от АПК до „Унимилк“ ООД

Съобщение на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до Любомир Бояджиев – „Унимилк“ ООД »

13 ное, 2020

Съобщение на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до Любомир Бояджиев –

Въвеждане на забрана за улов на есетровите видове руска есетра, чига, пъструга и моруна в българската част на река Дунав и Черно море – Уведомление за стартиране на производство по издаване на общ административен акт на министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието, храните и горите »

10 ное, 2020

Уведомление

Заповед № РД09-892/09.11.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите, във връзка със забрана за любителски риболов на територията на целия водоем на гребна база в град Ямбол. »

9 ное, 2020

Заповед № РД09-892/09.11.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите, във връзка със забрана за любителски риболов на територията на

Заповед № РД09-891/09.11.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите, във връзка със забрана за любителски риболов в река Ръчене. »

9 ное, 2020

Заповед № РД09-891/09.11.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите, във връзка със забрана за любителски риболов в река Ръчене.

Обява за конкурс за длъжността инспектор РК – 1 щатна бройка в сектор „Рибарство и контрол – Бургас“ към отдел „Рибарство и контрол – Черно море“ – гр. Бургас, ГДРК в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. »

9 ное, 2020

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/876075), на основание чл. 14, ал.1 от Наредба

Съобщение на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до Александър Проданов – „Бест Флейвърс“ ЕООД »

3 ное, 2020

Съобщение на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до Александър Проданов –

Уведомление относно откриване на процедура за разпределяне на свободен капацитет »

19 окт, 2020

Уведомление и Заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, относно откриване на процедура за разпределяне на

Ежемесечна отчетна информация за месец Септември 2020 г. за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на Covid-19 »

15 окт, 2020

Ежемесечна отчетна информация за извършените разходи от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на

Възлагане управлението на рибните ресурси в яз. Мандра, обл. Бургас »

12 окт, 2020

Със Заповед № РД09-810/12.10.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите е възложено управлението на рибните ресурси в яз. Мандра, обл. Бургас,