Заповед № РД09-262/22.03.2017 г. на министъра на земеделието и храните за изменение и допълнение на Заповед № РД09-98/26.02.2016 г. на министъра на земеделието и храните »

22 мар, 2017

Заповед № РД09-262/22.03.2017 г. на министъра на земеделието и храните за изменение и допълнение на Заповед № РД09-98/26.02.2016 г. на министъра

Уведомление относно забрана за улов на бяла риба /Sander Iucioperca/ в периода на размножаването и. »

13 мар, 2017

Уведомление

Откриване на производство по издаване на общ административен акт за въвеждане на забрана за риболов по време на размножителния период »

2 мар, 2017

УВЕДОМЛЕНИЕ

ЗАПОВЕД

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс »

28 фев, 2017

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс до г-н Альоша Георгиев Велчев

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс »

28 фев, 2017

 

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс до г-н Пламен Цветанов Радулов

Уведомление относно одобрен списък с риболовни кораби и техните индивидуални квоти за калкан за 2017 година »

22 фев, 2017

Заповед № РД-97/22.02.2017 г.

Приложение 1 към Заповед № РД-97/22.02.2017 г.

Европейската комисия създаде консултативен съвет за аквакултурите »

17 фев, 2017

 

До всички заинтересовани страни,

Уведомление за създаден консултативен съвет за аквакултурите

Информация за целите на консултативния съвет за

Забрана за улов на щука в периода на размножаването и »

15 фев, 2017

Уведомление относно забрана за улов на щука в периода на размножаването и

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс »

15 фев, 2017

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс до г-н Петър Бянков Петров

Списък на икономическите сектори, включващи дейности, изпълнението на които зависи от смяната на сезоните »

2 фев, 2017

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Съгласно изискванията на чл.25 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (обн., ДВ, бр. 33 от 26.04.2016г.)