„Доставка на средства за контрол, свързани с наблюдение на риболовните дейности и обучение на служителите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури за работа с предоставената техника“ »

29 ное, 2018

1. Заглавна страница 2. Решение 3. Обявление 4. РАЗДЕЛ II 5. РАЗДЕЛ ІІІ 6. РАЗДЕЛ ІV

„Предоставяне на услуги по застраховане на активите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури в шест обособени позиции” »

28 ное, 2018

1. Обявление 2. Решение 3. Документация 4. Приложение 1 – Техническа спецификация 5. Приложение 1.1 6, Приложение

Съобщение по чл.61 ал.3 от АПК до Г-жа Биляна Колева „Шаварна Биопарк“ ООД »

26 ное, 2018

Съобщение по чл.61 ал.3 от АПК до Г-жа Биляна Колева „Шаварна Биопарк“ ООД

„Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на система за наблюдение и контрол на риболовните кораби, обработка, съхраняване и електронно докладване на данни, в състава на която влизат следните компоненти: център за обработка и съхраняване на данни с комплект сървъри, операторска зала; програмно осигуряване на разширена система за наблюдение на риболовните кораби, за електронно докладване на данни, за видеонаблюдение в реално време, за интеграция на програмите в центъра и с външни информационни системи, оборудване за наблюдение на катерите и автомобилите за инспектиране на стопанския риболов“ »

20 ное, 2018

1. Решение за откриване на процедура

2. Техническа спецификация

3. Проект на договор

4. Резултати от процедурата за

„Закупуване, доставка, инсталация и пускане в експлоатация на бордово оборудване за обективен контрол на риболовната дейност, включващо устройства за наблюдение на риболовната дейност и за подготовка, обработка, съхраняване и електронно докладване на данни за риболовни кораби с дължина над 12 метра, на две категории кораби с дължина над 15 метра и под 15 м“ »

20 ное, 2018

 

1. Решение за откриване на процедура

2. Техническа спецификация

3. Проект на договор

4. Резултати от процедурата

УВЕДОМЛЕНИЕ за стартиране на производство по издаване на общ административен акт на министъра на земеделието, храните и горите за въвеждане на забрана за извършване на риболов в рибностопанските обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за рибарството и аквакултурите за периода 2019-2021 година. »

20 ное, 2018

 

 

На основание чл. 66 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомявам за стартирането на производство по издаване на общ административен акт

Откриване на конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за специализиран уред – далян „Варницата“ »

19 ное, 2018

Заповед № РД-533 Документация за участие в конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за специализиран уред –

Откриване на конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за специализиран уред – далян „Червенка“ »

19 ное, 2018

Заповед № РД-529 Документация за участие в конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за специализиран уред – далян

„Модернизация на патрулни плавателни средства за контрол в рибарството, собственост на ИАРА” »

14 ное, 2018

1. Решение 2. Обявление 3. Документация 4. Техническа спецификация 5. Методика

Образци: Прил. 3 – ЕЕДОП

Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт за условията и реда за разпределяне на квоти и улов на калкан за 2019 г. »

5 ное, 2018

Уведомление

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм