ИАРА обявява търг с тайно наддаване »

18 сеп, 2020

Заповед Тръжна документация Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Приложение 4

Планирана профилактика »

3 сеп, 2020

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме ви, че поради планирана профилактика на информационните системи през периода 07.09.2020г. – 07.09.2020г., издаване на билети за любителски

Съобщение на основание чл. 61, ал.1, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ до г-н Детелин Василев Цветанов »

31 авг, 2020

Съобщение  на основание чл. 61, ал.1, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ до г-н Детелин Цветанов „Екстра

Уведомление за стартиране на производство по издаване на заповед на министъра на земеделието, храните и горите за въвеждане на забрана за любителски риболов в Гребна база гр. Ямбол »

27 авг, 2020

С цел опазване на рибните популации в Гребната база на гр. Ямбол и създаване на условия за възстановяването им, се въвежда забрана за

Уведомление за стартиране на производство по издаване на заповед на министъра на земеделието, храните и горите за въвеждане на забрана за любителски риболов в река Ръчене »

27 авг, 2020

С цел опазване на рибните популации в река Ръчене (обл. Враца и обл. Плевен) и създаване на условия за възстановяването им, се въвежда

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите »

25 авг, 2020

Уважаеми госпожи и господа,

С предвидените изменения и допълнения в Закона за рибарството и аквакултурите се цели по-прецизно и ефективно прилагане на общата

Обява за конкурс за длъжносттта ЮРИСКОНСУЛТ – 1 щатна бройка в сектор „Рибарство и контрол – София“, към Отдел „Рибарство и контрол – Западна България“ – гр. София в Главна дирекция „Рибарство и контрол“ на ИАРА, с място на работа гр. София »

25 авг, 2020

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/876075), на основание чл. 14, ал.1 от Наредба

Обява за конкурс за длъжносттта СТАРШИ ЕКСПЕРТ – 1 щатна бройка в отдел „Център за наблюдение на риболова“ към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Бургас »

25 авг, 2020

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/876075), на основание чл. 14, ал.1 от Наредба

Обява за конкурс за длъжността ИНСПЕКТОР РК – 1 щатна бройка в сектор „Рибарство и контрол – Стара Загора“, отдел „Рибарство и контрол – Южна България“ – гр. Пловдив, ГДРК в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури »

25 авг, 2020

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/876075), на основание чл. 14, ал.1 от Наредба

Обява за конкурс за длъжността ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР РК – 1 щатна бройка в сектор „Рибарство и контрол – Плевен“, отдел „Рибарство и контрол – Централен Дунав“ – гр. Русе, ГДРК в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. »

25 авг, 2020

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/876075), на основание чл. 14, ал.1 от Наредба

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм