Установяване на сроковете на забрана за улов на риба и други водни организми през размножителния период на видовете във водите на Черно море, р. Дунав и вътрешните водни обекти »

13 апр, 2017

 

Забранява се уловът на риба в рибностопанските обекти

От 18 април до 2 юни през тази година ще е в сила забраната

Уведомление за откриване на производство по общ административен акт за изменение на крайния срок на забраната за улов на бяла риба /Sander lucioperca/ установена в Приложение № 1 на ЗРА »

13 апр, 2017

  УВЕДОМЛЕНИЕ   Проект на заповед

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури планира осъществяването на изследвания във връзка с изпълнението на Работния план за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство“ 2017-2019 »

12 апр, 2017

 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

 

Уведомление

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс »

5 апр, 2017

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс до г-н Йордан Георгиев Йорданов

Конференция за устойчиво развитие на рибарството в Черно Море »

3 апр, 2017

До всички заинтересовани в бранша

На 7 юни 2017г. в Брюксел, Белгия ще се проведе конференция за устойчивото развитие на рибарството в Черноморския

Заповед № РД09-262/22.03.2017 г. на министъра на земеделието и храните за изменение и допълнение на Заповед № РД09-98/26.02.2016 г. на министъра на земеделието и храните »

22 мар, 2017

Заповед № РД09-262/22.03.2017 г. на министъра на земеделието и храните за изменение и допълнение на Заповед № РД09-98/26.02.2016 г. на министъра

Уведомление относно забрана за улов на бяла риба /Sander Iucioperca/ в периода на размножаването и. »

13 мар, 2017

Уведомление

Откриване на производство по издаване на общ административен акт за въвеждане на забрана за риболов по време на размножителния период »

2 мар, 2017

УВЕДОМЛЕНИЕ

ЗАПОВЕД

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс »

28 фев, 2017

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс до г-н Альоша Георгиев Велчев

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс »

28 фев, 2017

 

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс до г-н Пламен Цветанов Радулов