Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до Дончо Костадинов Пирев – „Шато“ ООД »

20 яну, 2020

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до Дончо Костадинов Пирев – „Шато“ ООД

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до Дончо Костадинов Пирев – „Шато“ ООД »

20 яну, 2020

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до Дончо Костадинов Пирев – „Шато“ ООД

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до Дончо Костадинов Пирев – „Шато“ ООД »

20 яну, 2020

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до Дончо Костадинов Пирев – „Шато“ ООД

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до Дончо Костадинов Пирев – „Шато“ ООД »

20 яну, 2020

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до Дончо Костадинов Пирев – „Шато“ ООД

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до Дончо Костадинов Пирев – „Шато“ ООД »

20 яну, 2020

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до Дончо Костадинов Пирев – „Шато“ ООД

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до Кристиян Мирославов Златанов – „Рибкомерс“ ЕООД »

16 яну, 2020

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до Кристиян Мирославов Златанов – „Рибкомерс“ ЕООД

ИАРА стартира прием на заявления за усвояване на квота калкан за 2020 г. »

10 яну, 2020

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Бих желал да Ви уведомя, че със Заповед № РД – 19/10.01.2020г. на изпълнителния директор на

Уведомление за стартиране на производство по издаване на общ административен акт заповед на министъра на земеделието, храните и горите за изменение и допълнение на Заповед № РД09-69/01.02.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите »

23 дек, 2019

На основание чл. 66 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомявам за стартирането на производство по издаване на общ административен акт (заповед) на

Уведомление относно екологичното състояние на язовир Пчелина »

22 ное, 2019

Уведомление

Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт за условията и реда за разпределение на квоти и улов на калкан за 2020 г. »

20 ное, 2019

Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт за условията и реда за разпределение на квоти и улов

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм