Уведомление относно Заповед № РД 09-959/11.10.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите са определени обектите по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗРА, определени за любителски риболов, за извършване на зарибяване съгласно чл. 22а, ал. 5 от ЗРА през 2019 година »

17 окт, 2019

Уважаеми дами и господа, Съгласно чл. 22а, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) билетите за любителски риболов се отпечатват от ИАРА

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до г-н Ивайло Миронов Маринов »

9 окт, 2019

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до г-н Ивайло Миронов Маринов

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до г-н Митя Димитров – Сдружение „Черно море – Странджа“ »

8 окт, 2019

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до г-н Митя Димитров – Сдружение „Черно море – Странджа“

Уведомление относно изменение и допълнение на Наредба № 37 »

27 сеп, 2019

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове приложено, бихме желали да Ви

Отваряне на ценови оферти, постъпили във връзка с открит конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за далян „Скомболи“ »

26 сеп, 2019

Уведомление

Отваряне на ценови оферти, постъпили във връзка с открит конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за далян „Кондрос“ »

26 сеп, 2019

Уведомление

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до г-н Тодор Стаматов – ЕТ „Тодор Стаматов“ »

2 сеп, 2019

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до г-н Тодор Стаматов – ЕТ „Тодор Стаматов“

Информация за кандидатстване по мерки по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. »

26 авг, 2019

Мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ – повече информация на: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/2418

Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ –

Възможности за кандидатстване по мерки по ПМДР 2014-2020 г. ще бъдат представени във Варна и Балчик »

26 авг, 2019

На 28 август 2019 г., сряда, от 11:00 ч. в сградата на община Варна и на 29 август, четвъртък, от 10:00 ч. в

Уведомление за стартиране на производство по издаване на общ административен акт на министъра на земеделието, храните и горите за определяне на водни обекти за зарибяване по чл. 22а, ал. 5 от Закона за рибарството и аквакултурите »

14 авг, 2019

На основание чл. 66 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомявам за стартирането на производство по издаване на общ административен акт (заповед) на

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм