УВЕДОМЛЕНИЕ относно забрана за улов на бяла риба /Sander lucioperca/ през периода на размножаване съгласно Приложение № 1 на Закона за рибарството и аквакултурите. »

12 мар, 2019

УВЕДОМЛЕНИЕ относно забрана за улов на бяла риба /Sander lucioperca/ през периода на размножаване съгласно Приложение № 1 на Закона за

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс до „БЕСТ ФЛЕЙВЪРС“ ЕООД »

11 мар, 2019

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс до „БЕСТ ФЛЕЙВЪРС“ ЕООД

УВЕДОМЛЕНИЕ за стартиране на производство по издаване на общ административен акт на министъра на земеделието, храните и горите за въвеждане на забрана за улов на риба и други водни организми в рибностопански обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) в периода на тяхното размножаване »

7 мар, 2019

Стартиране на производство по издаване на общ административен акт на министъра на земеделието, храните и горите за въвеждане на забрана за улов на

Забрана за риболов през периода 2019 – 2021 г. в рибностопанските обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за рибарството и аквакултурите или зони от тях. »

1 фев, 2019

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 01.02.2019 година е издадена Заповед № РД 09-69/01.02.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите. Със заповедта

„Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за връзка с подвижни и фиксирани абонати от лицензиран оператор за нуждите на ИАРА“ »

25 яну, 2019

1. Обява 2 Информация за публикувана обява 3,Иформация към обява 3. Образци 4. Проект на договор 5.

„Доставка на 10 броя високопроходими и 3 патрулни автомобила за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури в две обособени позиции“ »

24 яну, 2019

1. Решение 2. Покана 3. Покана 4. Образци 5. Проект на договор 6. Обявление за възложена поръчка

Със Заповед № РД-42/22.01.2019 г. на изпълнителния директор на ИАРА е одобрен списък с риболовни кораби и с определените индивидуални квоти за улов на калкан през 2019 г. за лицата, които не членуват в организациите по чл. 10в от ЗРА. »

22 яну, 2019

Доклад от работна група Заповед № РД-42/22.01.2019г.

Със Заповед № РД-30/14.01.2019 г. на изпълнителния директор на ИАРА е одобрен списък с риболовни кораби и с определените индивидуални квоти за улов на калкан през 2019 г. разпределени от АПРП – БГ ФИШ »

14 яну, 2019

 

Заповед № РД- 30/14.01.2019 г. Доклад от работна група

Със Заповед № РД-29/14.01.2019 г. на изпълнителния директор на ИАРА е одобрен списък с риболовни кораби и с определените индивидуални квоти за улов на калкан през 2019 г. разпределени от Сдружение „Черноморски изгрев“ »

14 яну, 2019

 

Заповед № РД – 29/14.01.201 г. Доклад от работна група

„Доставка на 420 комплекта специализирани работни облекла за служители на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, ангажирани пряко в контрол на рибарството“ »

2 яну, 2019

1. Заглавна страница 2. Решение 3. Обявление 4. РАЗДЕЛ ІІ 5. РАЗДЕЛ ІІІ 6. РАЗДЕЛ ІV

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм