Обява конкурс: За длъжност инспектор РК – 1 щатна бройка в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. Бургас, сектор „Рибарство и контрол“ – гр. Добрич, в отдел „Рибарство и контрол – Черно море“- гр. Бургас към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ с място на работа гр. Добрич »

22 юни, 2018

На основание чл. 10, ал. 1 и ал.2, чл. 10 а от Закон за държавния служител, чл. 13, ал. 1 от Наредба за

Уведомление относно отваряне на оферти, постъпили във връзка с открит конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за далян „Червенка“ »

15 юни, 2018

 

Уведомление

Уведомление относно отваряне на оферти, постъпили във връзка с открит конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за далян „Созополски нос“ »

15 юни, 2018

 

Уведомление

Уведомление относно отваряне на оферти, постъпили във връзка с открит конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за далян „Свети Стефан“ »

15 юни, 2018

 

Уведомление

Уведомление относно отваряне на оферти, постъпили във връзка с открит конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за далян „Свети Иван“ »

15 юни, 2018

 

Уведомление

Уведомление относно отваряне на оферти, постъпили във връзка с открит конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за далян „Копър“ »

15 юни, 2018

 

Уведомление

Уведомление относно отваряне на оферти, постъпили във връзка с открит конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за далян „Дълбока“ »

15 юни, 2018

  Уведомление

Уведомление относно отваряне на оферти, постъпили във връзка с открит конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за далян „Агалина Голяма“ »

15 юни, 2018

 

Уведомление

Уведомление относно откриване на производство по издаване на общ административен акт за разпределяне на риболовен капацитет »

15 юни, 2018

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 66 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомявам за стартиране на производство по издаване на

Стартира втори прием по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-5.005 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” по Програма за морско дело и рибарство (2014-2020) »

6 юни, 2018

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) кани желаещите да представят

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм