Обява за конкурс за длъжността СТАРШИ ИНСПЕКТОР РК »

2 мар, 2021

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/876075), на основание чл. 14, ал.1 от Наредба

Уведомление за стартиране на производство по издаване на общ административен акт заповед на министъра на земеделието, храните и горите за разрешаване на любителски риболов през тъмната част на денонощието в определени рибностопански обекти през 2021 година »

26 фев, 2021

На основание чл. 66 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомявам за стартирането на производство по издаване на общ административен акт (заповед) на

Със Заповед № РД-70/25.02.2021 г. на изпълнителния директор на ИАРА е одобрен списък с риболовни кораби и с определените индивидуални квоти за улов на калкан през 2021 г. за лицата, които не членуват в организациите по чл. 10в от ЗРА. »

25 фев, 2021

Заповед № РД-70/25.02.2021г. Доклад Приложение

Уведомление за стартиране на производство по издаване на заповед на министъра на земеделието, храните и горите за определяне на водни обекти за зарибяване по чл. 22а, ал. 5 от Закона за рибарството и аквакултурите през 2021 година »

25 фев, 2021

На основание чл. 66 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомявам за стартиране на производство по издаване на общ административен акт (заповед) на

Обява за конкурс за длъжността ИНСПЕКТОР РК – 1 щатна бройка в сектор „Рибарство и контрол – София“, отдел „Рибарство и контрол – Западна България“ – гр. София, ГДРК в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури »

24 фев, 2021

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/876075), на основание чл. 14, ал.1 от Наредба

Уведомление относно въвеждане на забрана за извършване на риболов в рибностопански обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за рибарството и аквакултурите в периода на размножаване на рибите през 2021 г. – Уведомление за стартиране на производство по издаване на общ административен акт на министъра на земеделието, храните и горите »

24 фев, 2021

С цел опазване на биологичното разнообразие и осигуряване на оптимални условия за размножаване и развитие на популациите от риба и други водни организми

Стартиране на процедура за разпределяне на свободен риболовен капацитет »

23 фев, 2021

Уведомление Заповед № РД-62/23.02.2021г. Приложения

Откриване на конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред – далян „Палеоря – северен“ »

23 фев, 2021

Заповед № РД-64/23.02.2021г. Документация – за участие в конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред

Откриване на конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред – далян „Варницата“ »

22 фев, 2021

 

Заповед № РД-59/22.02.2021 г. Документация за участие в конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов със

Със Заповед № РД-57/19.02.2021 г. на изпълнителния директор на ИАРА е одобрен списък с риболовни кораби и с определените индивидуални квоти за улов на калкан през 2021 г. разпределени от Сдружение „Черноморски изгрев“ »

19 фев, 2021

Заповед № РД-57/19.02.2021г.

Доклад от работна група