Уведомление относно екологичното състояние на язовир Пчелина »

22 ное, 2019

Уведомление

Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт за условията и реда за разпределение на квоти и улов на калкан за 2020 г. »

20 ное, 2019

Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт за условията и реда за разпределение на квоти и улов

Уведомление относно Наредба №37 »

13 ное, 2019

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 08.11.2019 г. съгласно изискванията на чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове на

Уведомление относно Заповед № РД 09-959/11.10.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите са определени обектите по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗРА, определени за любителски риболов, за извършване на зарибяване съгласно чл. 22а, ал. 5 от ЗРА през 2019 година »

17 окт, 2019

Уважаеми дами и господа, Съгласно чл. 22а, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) билетите за любителски риболов се отпечатват от ИАРА

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до г-н Ивайло Миронов Маринов »

9 окт, 2019

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до г-н Ивайло Миронов Маринов

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до г-н Митя Димитров – Сдружение „Черно море – Странджа“ »

8 окт, 2019

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до г-н Митя Димитров – Сдружение „Черно море – Странджа“

Уведомление относно изменение и допълнение на Наредба № 37 »

27 сеп, 2019

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове приложено, бихме желали да Ви

Отваряне на ценови оферти, постъпили във връзка с открит конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за далян „Скомболи“ »

26 сеп, 2019

Уведомление

Отваряне на ценови оферти, постъпили във връзка с открит конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за далян „Кондрос“ »

26 сеп, 2019

Уведомление

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до г-н Тодор Стаматов – ЕТ „Тодор Стаматов“ »

2 сеп, 2019

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до г-н Тодор Стаматов – ЕТ „Тодор Стаматов“

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм