УВЕДОМЛЕНИЕ за стартиране на производство по издаване на общ административен акт на министъра на земеделието, храните и горите за въвеждане на забрана за улов на риба и други водни организми в рибностопански обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) в периода на тяхното размножаване »

7 мар, 2019

Стартиране на производство по издаване на общ административен акт на министъра на земеделието, храните и горите за въвеждане на забрана за улов на

Обява конкурс: за длъжност началник сектор – 1 щатна бройка на сектор „Рибарство и контрол“ гр. Бургас, отдел „Рибарство и контрол – Черно море“ гр. Бургас, Главна дирекция „Рибарство и контрол“ на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Бургас »

27 юли, 2018

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/876075), на основание чл. 14, ал.1 от Наредба

Заповед за определяне на пожароопасен сезон »

4 юни, 2018

Заповед № РД-255/25.05.2018г.

Екранни снимки от ЦНРК – ИАРА Варна »

29 яну, 2014