Заместник-министър Лозана Василева откри информационни дни за представяне на четири новооткрити мерки по Програма за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г. »

24 юли, 2019

 

На 22 юли 2019 г. в Гранд Хотел Поморие заместник-министърът на земеделието, храните и горите Лозана Василева откри информационни дни

Върховен административен съд потвърди решение в полза на ИАРА »

24 юли, 2019

 

 

Върховният Административен съд на Република България  потвърди решение постановено по адм.дело №584/2017 г. на Административен съд Бургас, с което

Проверки в област Монтана »

24 юли, 2019

През последната седмица от 15.07. – 21.07.2019 г. служители на РК Монтана извършиха масирани проверки в област Монтана. Установени бяха редица нарушения,

Над 10 броя драгиращи средства бяха иззети от инспектори на РК Бургас »

24 юли, 2019

На 23.07.2019 г. при извършване на рутинна проверка по море в района на лодкостоянка Приморско, служители на сектор РК Бургас откриха захвърлени на брега и оставени във водите на

Планирана проверка на нос Форос »

24 юли, 2019

На 22.07.2019 г. служители на сектор РК Бургас към отдел РК Черно море извършиха планирана проверка по море в Бургаския залив, в района

Зарибяване на  Гребен канал – южна част, област Ямбол »

19 юли, 2019

На 18.07.2019 г. сдружения КСР „Видракс България“ – гр. Ямбол и  КСР  „Меркурий“ съвместно със служители на „Рибарство и контрол“ град Ямбол към Изпълнителна агенция

Проверка на язовир Бели Лом »

19 юли, 2019

След извършена нощна проверка на язовир Бели Лом, инспектори на „Рибарство и контрол“ град Разград установиха 500 м. хрилна мрежа, поставена в работно

ПОКАНА за пресконференция по Проект „Модернизация, закупуване, инсталиране и разработване на компютърни технологии, включително компютърен хардуер и софтуер, система за наблюдение на риболовните кораби и компютърни мрежи, позволяващи събиране, управление, валидиране, анализ, управление на риска“ »

18 юли, 2019

 

Уважаеми дами и господа, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, град Бургас Ви кани да присъствате на пресконференция на проект „Модернизация, закупуване,

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури изпълнява проект за модернизация на система за наблюдение на риболовните кораби »

18 юли, 2019

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ BG14MFOP001-3.001-0007-C02 от 21.09.2018 г. между Министерство на земеделието и храните и

ПОКАНА за пресконференция по Проект „Закупуване на транспортни средства за патрулиране“ »

18 юли, 2019

 

Уважаеми дами и господа,

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, град Бургас Ви кани да присъствате на пресконференция на проект „Закупуване на

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм