„Предоставяне на услуги по застраховане на компютрите и автомобилите застраховка гражданска отговорност и злополука, собственост на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“ в три обособени позиции »

15 май, 2019

1. Заглавна страница 2. Раздел 2 3. Раздел 3 4. Раздел 4 5. Раздел 5 6. Раздел

Документация за участие в процедура по реда на чл.82 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ обособена позиция № 6 „Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ »

3 май, 2019

1. Покана 2. Образци 3. Списък с артикулите

Документация за участие в процедура по реда на чл.82 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ обособена позиция № 5 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки“ »

3 май, 2019

1. Покана 2. Образци 3. Списък с артикулите различни марки

Документация за участие в процедура по реда на чл.82 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ обособена позиция № 4 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс)“ »

3 май, 2019

1. Покана 2. Образци 3. Списък на артикулите Xerox

Документация за участие в процедура по реда на чл.82 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ обособена позиция № 3 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк)“ »

3 май, 2019

1. Покана 2. Образци 3. Списък с артикулите Lexmark

Документация за участие в процедура по реда на чл.82 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ обособена позиция № 2 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки Brother (Брадър) и Canon (Канон)“ »

3 май, 2019

1. Покана 2. Образци 3. Списък с артикулите BROTHER и CANON

Документация за участие в процедура по реда на чл.82 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ обособена позиция № 1 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг“ »

3 май, 2019

1. Покана 2. Образци 3. Списък с артикулите HP и SUMSUNG

Откриване на процедура по възлагане управлението на рибните ресурси в яз. Мандра, обл. Бургас, на сдружения по чл. 11 от Закона за рибарството и аквакултурите.  »

3 май, 2019

 

Заповед № РД09-384/18.04.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите за откриване на процедура по възлагане управлението на рибните ресурси

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс до г-н Атанас Узунов, Барса ООД »

23 апр, 2019

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс до г-н Атанас Узунов, Барса ООД

Възлагане управлението на рибните ресурси в яз. Горни Дъбник »

22 апр, 2019

Със Заповед № РД09-237/05.03.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите е възложено управлението на рибните ресурси в яз. Горни Дъбник на

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм