„Доставка на канцеларски материали за органи на изпълнителната власт и техните администрации” обособена позиция № 2 – „Доставка на пощенски пликове и бланки за органи на изпълнителната власт и техните администрации“ »

26 юни, 2020

Покана Техническа спецификация Списък с адреси на териториалните звена на ИАРА Проект на договор

„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури”, Обособена позиция № 1 – „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“ »

26 юни, 2020

Покана Технческa спецификация Списък с адреси на териториалните звена на ИАРА Проект на договор

Уведомление за провеждана обществена консултация относно възможностите за риболов през 2021 г. в рамките на общата политика в областта на рибарството на Европейския съюз »

25 юни, 2020

Министерство на земеделието, храните и горите информира всички заинтересовани лица в сектор Рибарство, че в периода 17 юни – 31 август

Откриване на конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред – далян „Палеоря-южен“ »

29 май, 2020

Заповед № РД – 219/29.05.2020г. Документация за участие в конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран

Откриване на конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред – далян „Рухи“ »

29 май, 2020

Заповед № РД- 218/29.05.2020г. Документация за участие в конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред

Заповед за въвеждане на забрана за използването на бийм трал във вътрешните морски води и териториално море на Република България в акваторията на Черно море в зона „Бяла-Обзор“ »

28 май, 2020

Заповед № РД 09-423/28.05.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите

Заповед № РД09-424/28.05.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за изменение и допълнение на Заповед № РД09-69/01.02.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите на министъра на земеделието, храните и горите за въвеждане на забрана за извършване на риболов в рибностопански обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗРА »

28 май, 2020

Уважаеми дами и господа, информираме Ви, че Заповед № РД 09-424/28.05.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за изменение и допълнение

Откриване на конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред – далян „Азманов“ »

22 май, 2020

Заповед № РД-204/22.05.2020 г. Документация за участие в конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред

Откриване на конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред – далян „Перла север“ »

22 май, 2020

Заповед № РД-203/22.05.2020 г. Документация за участие в конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред

Заповед на министъра на земеделието, храните и горите за забрана на улов на бяла пясъчна мида »

11 май, 2020

Заповед № РД-09-397/11.05.2020г.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм