Съобщение на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до Михаил Стефанов Стоянов »

6 авг, 2020

Съобщение на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до Михаил Стефанов Стоянов

Уведомление относно, отваряне на ценова оферта, постъпила във връзка с открит конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред далян „Азманов“ »

22 юли, 2020

Уведомление

Уведомление относно, отваряне на ценова оферта, постъпила във връзка с открит конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред далян „Палеоря – южен“ »

22 юли, 2020

Уведомление

Уведомление относно, отваряне на офертите, постъпили във връзка с открит конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за далян „Перла – север“ »

22 юли, 2020

Уведомление

Прекратяване на конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за специализиран уред – далян „Варницата“ »

21 юли, 2020

Заповед № РД-267/20.07.2020г.

Заповед № РД09-574/20.07.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за изменяне на Заповед РД09-397/11.05.2020 г. »

20 юли, 2020

Заповед № РД09-574/20.07.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за изменяне на Заповед РД09-397/11.05.2020 г.

Заповед № РД09-573/17.07.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите »

20 юли, 2020

Заповед № РД09-573/17.07.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите

Съобщение на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до Петър Николов Петров – „Монт Фиш“ ООД »

9 юли, 2020

Уведомление

Заповед № РД09-449/25.06.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите »

26 юни, 2020

Уважаеми дами и господа,

Информираме Ви, за издаването на Заповед № РД09-449/25.06.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите, поради отстраняване на

„Доставка на канцеларски материали за органи на изпълнителната власт и техните администрации” обособена позиция № 3 – Доставка на различни видове хартия за офиса, включително безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и др. »

26 юни, 2020

Покана Техническа спецификация Списък с адреси на териториалните звена на ИАРА Проект на договор

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм