Откриване на процедура по възлагане управлението на рибните ресурси в яз. Горни Дъбник на сдружения по чл. 11 от Закона за рибарството и аквакултурите »

30 авг, 2018

Заповед № РД 09-775/20.08.2018г. на Министъра на земеделието, храните и горите за откриване на процедура по възлагане управлението на рибните ресурси

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс »

27 авг, 2018

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс до фирма „Емона сий фарм“ ООД

Обява за конкурс за длъжност младши експерт – 1 щатна бройка в дирекция „Управление на рибарството и опазване на рибните ресурси“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Бургас. »

7 авг, 2018

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/876075), на основание чл. 14, ал. 1 от

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс »

2 авг, 2018

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс до г-н Младен Ангелов

Мащабни проверки на ИАРА в цялата страна »

1 авг, 2018

Съставени са 16 акта и са наложени глоби за над 10 000 лв.

Инспекторите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) извършиха

Един милион шаранчета заплуваха в яз. „Малко Шарково” »

30 юли, 2018

Зарибяването се организира от ИАРА и местни рибовъди

Един милиона шаранчета бяха пуснати във водите на яз. „Малко Шарково”.

Проверка на яз.Полетковци, общ.Кула »

27 юли, 2018

На 26.07.18г. е извършена нощна проверка от служител на отдел “ РК “ – Западна България , обл.Видин , съвместно с доброволен сътрудник

Обява конкурс: за длъжност началник сектор – 1 щатна бройка на сектор „Рибарство и контрол“ гр. Бургас, отдел „Рибарство и контрол – Черно море“ гр. Бургас, Главна дирекция „Рибарство и контрол“ на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Бургас »

27 юли, 2018

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/876075), на основание чл. 14, ал.1 от Наредба

Kонкурс за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред далян „Червенка“ »

26 юли, 2018

Заповед № РД-384/26.07.2018г. Документация за участие в конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред далян

Kонкурс за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред далян „Свети Иван“ »

26 юли, 2018

Заповед № РД-381/26.07.2018г. Документация за участие в конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред далян

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм