Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс »

23 фев, 2018

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс до г-н Владимир Зашев

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс »

23 фев, 2018

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс до г-н Евгени Горанов

Информационна среща на тема: Обсъждане на предстоящия прием по мярка 2.3 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури” на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. »

21 фев, 2018

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 23 февруари 2018 г. от 12:00 часа в Хотел „Мериан Палас“ на адрес гр. Стара Загора,

Информационна среща на тема: Обсъждане на предстоящия прием по мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов” на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. »

21 фев, 2018

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 22 февруари 2018 г. от 12:00 часа в Експозиционен център „Флора“ гр. Бургас ще се проведе информационна

Уведомление относно заповед № РД-29/22.01.2018 г. на Изпълнителния директор на ИАРА, в която са одобрени условията и реда за кандидатстване за улов на калкан за 2018 година. »

21 фев, 2018

Със заповед № РД-29/22.01.2018 г на Изпълнителния директор на ИАРА са одобрени условията и реда за кандидатстване за улов на калкан

Изпълнителният директор на ИАРА, участва в работна среща с изпълнителния секретар на Генералната Комисия по рибарство в Средиземно море »

19 фев, 2018

Изпълнителният директор на ИАРА, доц. д-р Галин Николов участва в работна среща с изпълнителния секретар на Генералната Комисия по рибарство в Средиземно море,

Със Заповед № РД-107/19.02.2018 г. на изпълнителния директор на ИАРА е прекратен конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за специализиран уред – далян „Чукалята“ открит със Заповед № РД – 843/19.12.2017 г. на изпълнителния директор на ИАРА »

19 фев, 2018

Заповед № РД-107/19.02.2018г.

Със Заповед № РД-93/13.02.2018 г. на изпълнителния директор на ИАРА е одобрен списък с риболовни кораби и с определените индивидуални квоти за улов на калкан през 2018 г. за лицата, които не членуват в организациите по чл. 10в от ЗРА. »

14 фев, 2018

Заповед № РД-93/13.02.2018 г. Приложение 1 към Заповед № РД-93/13.02.2018 г. Приложение 2 към Заповед № РД-93/13.02.2018

Със Заповед № РД-92/13.02.2018 г. на изпълнителния директор на ИАРА е одобрен списък с риболовни кораби и с определените индивидуални квоти за улов на калкан през 2018 г. разпределени от АПРП – БГ ФИШ »

14 фев, 2018

Заповед № РД-92/13.02.2018 г. Доклад от работна група

Със Заповед № РД-91/13.02.2018 г. на изпълнителния директор на ИАРА е одобрен списък с риболовни кораби и с определените индивидуални квоти за улов на калкан през 2018 г. разпределени от Сдружение „Черноморски изгрев“. »

14 фев, 2018

Заповед № РД-91/13.02.2018 г. Доклад от работна група