Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт за условията и реда за разпределяне на квоти и улов на калкан за 2019 г. »

5 ное, 2018

Уведомление

„Внедряване, инсталиране и техническа поддръжка на Географска информационна система (ГИС) за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“ »

24 окт, 2018

1. Заглавна страница 2. Решение ГИС 3. Обявление ГИС 4. РАЗДЕЛ II 5.

Обява по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Доставка на помощни средства за контрол и оборудване за претегляне“ в девет обособени позиции »

19 окт, 2018

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП 2. Информация за

Обява за конкурс за длъжност Инспектор РК – 1 щатна бройка в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. Бургас, сектор „Рибарство и контрол“ – гр. Бургас, в отдел „Рибарство и контрол – Черно море“- гр. Бургас към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ с място на работа гр. Бургас »

16 окт, 2018

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/876075), на основание чл. 14, ал.1 от Наредба

„Доставка на 45 броя високопроходими и 3 патрулни автомобила за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“ с три обособени позиции »

15 окт, 2018

1 заглавна страница

2 решение за откриване на обществена поръчка

3 обявление

4 ред за

Обява конкурс: За длъжност ИНСПЕКТОР РК – 1 щатна бройка в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. Бургас, в отдел „Рибарство и контрол – Западна България“- гр. София към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ . »

15 окт, 2018

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/876075), на основание чл. 14, ал.1 от Наредба

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Програма за морско дело и рибарство по процедура чрез директно предоставяне № BG14MFOP001-3.003-0001 “Събиране, управление и използване на данни за целите на научния анализ и изпълнението на Общата политика в областта на рибарството за периода 2017-2019 г.“. »

24 сеп, 2018

След извършена оценка за административно съответствие и допустимост, и техническа и финансова оценка, оценителната комисия към Управляващия орган /УО/ на Програмата за морско

Откриване на процедура по възлагане управлението на рибните ресурси в яз. Горни Дъбник на сдружения по чл. 11 от Закона за рибарството и аквакултурите »

30 авг, 2018

Заповед № РД 09-775/20.08.2018г. на Министъра на земеделието, храните и горите за откриване на процедура по възлагане управлението на рибните ресурси

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс »

27 авг, 2018

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс до фирма „Емона сий фарм“ ООД

Обява за конкурс за длъжност младши експерт – 1 щатна бройка в дирекция „Управление на рибарството и опазване на рибните ресурси“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Бургас. »

7 авг, 2018

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/876075), на основание чл. 14, ал. 1 от

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм