Установяване на сроковете на забрана за улов на риба и други водни организми през размножителния период на видовете във водите на Черно море, р. Дунав и вътрешните водни обекти »

12 апр, 2019

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Със Заповед № РД 09-376/12.04.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите г-н Румен Порожанов, се забранява уловът

Уведомление за стартиране на производство по издаване на общ административен акт на министъра на земеделието, храните и горите за въвеждане на 30-дневна забрана за улов на бели пясъчни миди от видовете Donax trunculus и Chamelea gallina »

11 апр, 2019

Стартиране на производство по издаване на общ административен акт (заповед) на министъра на земеделието, храните и горите за въвеждане на временна забрана за

Уведомление до лицата разпространяващи билети за любителски риболов »

8 апр, 2019

Уведомление до лицата разпространяващи билети за любителски риболов

Обява за конкурс за длъжност ИНСПЕКТОР РК – 1 щатна бройка в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. Бургас, в отдел „Рибарство и контрол – Западна България“- гр. София към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ място на работа гр. София. »

5 апр, 2019

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/876075), на основание чл. 14, ал.1 от Наредба

Обява за конкурс за длъжност ИНСПЕКТОР РК – 1 щатна бройка в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. Бургас, в отдел „Рибарство и контрол – Южна България“- гр. Пловдив към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ с място на работа гр. Кърджали »

5 апр, 2019

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/876075), на основание чл. 14, ал.1 от Наредба

Обява за конкурс за длъжност СТАРШИ ИНСПЕКТОР РК – 1 щатна бройка в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. Бургас, се в отдел „Рибарство и контрол – Западна България“ – гр. София към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ с място на работа гр. София. »

5 апр, 2019

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/876075), на основание чл. 14, ал.1 от Наредба

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) до Г-н Тодор Стойчев Кръстев »

29 мар, 2019

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) до Г-н Тодор Стойчев Кръстев

Заловени бракониери на р. Тополница »

15 мар, 2019

На 14.03.2019 г. след подаден сигнал инспектори на ИАРА Пазарджик извършиха проверка на р.Тополница до моста на магистрала“ Тракия“. По време на проверката

УВЕДОМЛЕНИЕ относно забрана за улов на бяла риба /Sander lucioperca/ през периода на размножаване съгласно Приложение № 1 на Закона за рибарството и аквакултурите. »

12 мар, 2019

УВЕДОМЛЕНИЕ относно забрана за улов на бяла риба /Sander lucioperca/ през периода на размножаване съгласно Приложение № 1 на Закона за

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс до „БЕСТ ФЛЕЙВЪРС“ ЕООД »

11 мар, 2019

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс до „БЕСТ ФЛЕЙВЪРС“ ЕООД

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм