„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури” обособена позиция № 1 – „Доставка на канцеларски материали” »

17 сеп, 2019

Покана Приложение № 1 Приложение № 2 Приложение № 3 Приложение № 4

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до г-н Тодор Стаматов – ЕТ „Тодор Стаматов“ »

2 сеп, 2019

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до г-н Тодор Стаматов – ЕТ „Тодор Стаматов“

Предложения и препоръки по отношение на дейността на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури »

26 авг, 2019

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Контрола, управлението и опазването на рибните ресурси на територията на Република България са едни от основните цели и приоритети

Информация за кандидатстване по мерки по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. »

26 авг, 2019

Мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ – повече информация на: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/2418

Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ –

Възможности за кандидатстване по мерки по ПМДР 2014-2020 г. ще бъдат представени във Варна и Балчик »

26 авг, 2019

На 28 август 2019 г., сряда, от 11:00 ч. в сградата на община Варна и на 29 август, четвъртък, от 10:00 ч. в

Уведомление за стартиране на производство по издаване на общ административен акт на министъра на земеделието, храните и горите за определяне на водни обекти за зарибяване по чл. 22а, ал. 5 от Закона за рибарството и аквакултурите »

14 авг, 2019

На основание чл. 66 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомявам за стартирането на производство по издаване на общ административен акт (заповед) на

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до г-н Любомир Бояджиев управител на „Унимилк“ ООД »

29 юли, 2019

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до г-н Любомир Бояджиев управител на „Унимилк“ ООД

Възможности за кандидатстване по мерки по ПМДР 2014-2020 г. ще бъдат представени в Стара Загора »

26 юли, 2019

На 30 юли 2019 г., вторник, от 13:00 ч. в залата на хотел „Мериан Палас“ ще се проведе информационен ден по Програмата за

Открити приеми за кандидатстване по мерки по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. »

26 юли, 2019

Мярка 1.2 „Здраве и безопасност“ – повече информация на: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/2086

Мярка 2.5 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“ – повече информация на: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/2050

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс до Емил Ников Петров, „Морски дарове“ ООД »

10 юли, 2019

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс до Емил Ников Петров, „Морски дарове“ ООД

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм