Откриване на процедура по възлагане управлението на рибните ресурси в яз. Сопот на сдружения по чл. 11 от Закона за рибарството и аквакултурите »

11 юли, 2018

Заповед № РД 09-594 / 27.06.2018 г. на Министъра на земеделието, храните и горите за откриване на процедура по възлагане управлението

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс »

11 юли, 2018

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс до г-н Венцислав Гатев

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс »

11 юли, 2018

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс до г-н Венцислав Гатев

Пазарни консултации по чл. 44 ЗОП: „Модернизация, закупуване, инсталиране и разработване на компютърни технологии, включително компютърен хардуер и софтуер, система за наблюдение на риболовните кораби и компютърни мрежи, позволяващи събиране, управление, валидиране, анализ, управление на риска. »

9 юли, 2018

Настоящите пазарни консултации се провеждат във връзка с подаване на проектно предложение, с предмет: „Модернизация, закупуване, инсталиране и разработване на компютърни технологии, включително

Пазарни консултации по чл. 44 ЗОП: „Модернизация на патрулни плавателни средства за контрол в рибарството, собственост на ИАРА“ »

9 юли, 2018

Пазарните консултации се провеждат във връзка с подаването на проектно предложение, с предмет: „Модернизация на патрулни плавателни средства за контрол в рибарството, собственост

Стартира втори прием на проекти по мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ по програмата за Морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. »

27 юни, 2018

 

  СТАРТИРА ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 1.8 „РИБАРСКИ ПРИСТАНИЩА, КЕЙОВЕ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ, РИБНИ БОРСИ И ПОКРИТИ ЛОДКОСТОЯНКИ“ ПО ПРОГРАМАТА ЗА

Световен ден на риболова – Честит празник на рибарите »

27 юни, 2018

Празникът започва да се отбелязва през 1985 г. и така вече 33 години на 27 юни всички рибари празнуват хобито си. Ако в

Уведомление относно предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 1224/2009 »

26 юни, 2018

Уведомление относно предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за изменение

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 ще проведе на 27 юни 2018 г. в гр. Варна мероприятие за популяризиране на възможностите за финансиране по новооткрити процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ »

22 юни, 2018

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 ще проведе мероприятие за популяризиране на възможностите за финансиране по новооткрити процедури за

Обява конкурс: За длъжност инспектор РК – 1 щатна бройка в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. Бургас, сектор „Рибарство и контрол“ – гр. Добрич, в отдел „Рибарство и контрол – Черно море“- гр. Бургас към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ с място на работа гр. Добрич »

22 юни, 2018

На основание чл. 10, ал. 1 и ал.2, чл. 10 а от Закон за държавния служител, чл. 13, ал. 1 от Наредба за

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм