Изложение „Обичам българска риба“ ще се проведе в Стара Загора »

15 ное, 2019

Утре, 16 ноември 2019 г., (събота), в Стара Загора ще се проведе изложение „Обичам българската риба“, организирано от Изпълнителната агенция по рибарство

Уведомление относно Наредба №37 »

13 ное, 2019

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 08.11.2019 г. съгласно изискванията на чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове на

„Обичам българската риба“ завладява четири български града »

13 ное, 2019

Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) организират пазар на производители на риба, който представлява

“Извършване на извън гаранционна поддръжка на 79 автомобила, 28 колесара, 36 плавателни средства и 37 двигателя на плавателните средства, собственост на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“ в единадесет обособени позиции »

29 окт, 2019

1. Решение 2. Покана 3. ЕЕДОП 4. espd-request 5. Образци 6.

Уведомление относно Заповед № РД 09-959/11.10.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите са определени обектите по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗРА, определени за любителски риболов, за извършване на зарибяване съгласно чл. 22а, ал. 5 от ЗРА през 2019 година »

17 окт, 2019

Уважаеми дами и господа, Съгласно чл. 22а, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) билетите за любителски риболов се отпечатват от ИАРА

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до г-н Ивайло Миронов Маринов »

9 окт, 2019

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до г-н Ивайло Миронов Маринов

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до г-н Митя Димитров – Сдружение „Черно море – Странджа“ »

8 окт, 2019

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до г-н Митя Димитров – Сдружение „Черно море – Странджа“

Уведомление относно изменение и допълнение на Наредба № 37 »

27 сеп, 2019

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове приложено, бихме желали да Ви

„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури” обособена позиция № 1 – „Доставка на канцеларски материали” »

17 сеп, 2019

Покана Приложение № 1 Приложение № 2 Приложение № 3 Приложение № 4

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до г-н Тодор Стаматов – ЕТ „Тодор Стаматов“ »

2 сеп, 2019

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до г-н Тодор Стаматов – ЕТ „Тодор Стаматов“

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм