Нормативни уредби – аквакултури, стопански и любителски риболов Изпълнителна Агенция по рибарство и аквакултури Обща политика по рибарство на Европейския съюз
Полезна информация:
Публични електронни услуги

ИАРА предоставя следните електронни услуги :

  • Приемане на документи за издаване на удостоверение за любителски риболов - извършва се от териториалните звена на ИАРА и от регистрирани разпространители
  • Приемане на документи за вписване/отписване на риболовен кораб
  • Приемане на документи за издаване на удостоверение за стопански риболов
  • Издаване на удостоверение за право за извършване на стопански риболов
  • Подаване на декларация за произход
  • Подаване на информационно статистически формуляр
  • Издаване на разрешително за извършване на стопански риболов от кораби от трети държави
  • Регистрация на купувачи/центрове за първа продажба на продукти от риболов
* За да можете да използвате електронните услуги на ИАРА е необходимо да разполагате с електронен подпис и да направите регистрация от бутона "Нова регистрация", намиращ се на страницата на Публичните услуги. При проблем с регистрация/вход в системата запознайте се с обяснителната записка за целта.

Забрани

 
Срокове на забрани за улов на риба и други водни организми през периода на размножаване
№ по ред Видове риби и други водни организми Рибностопански обекти и зони Срок/период на забраната
А. Зимно и пролетно размножаващи се пъстървови и други студенолюбиви риби
1. Речна (балканска) пъстърва, сивен, сиг, пелед и езерна сьомга от 1 октомври до 31 януари
2. Липан от 1 януари до 31 март
3. Щука от 15 февруари до 30 април
4. Распер от 1 март до 30 април
Б. Пролетно-лятно размножаващи се шаранови, сомови и други топлолюбиви риби
5. Пролетно-лятно размножаващи се риби съгласно надморската височина и сроковете, определени в точка Г
6. Бяла риба от 15 март до 15 май
7. Есетрови риби във водите на река Дунав и Черно море в съответствие с международните договори за риболова в реката 60 дни
8. Карагьоз (дунавска скумрия) във водите на река Дунав в съответствие с международните договори за риболова в реката 30 дни
9. Калкан във водите на Черно море – с всякакъв вид риболовни уреди 90 дни, считано от 1 април до 30 юни
10. Попчета във водите на Черно море – само с мрежени риболовни уреди от 15 април до 15 май
11. Попчета във водите на Черно море с мрежени риболовни уреди в акваториите на пристанищата и буните с отдалеченост 1 км от бреговата линия целогодишно, с изключение на уловите от даляните, разположени в тези зони
В. Други водни организми
12. Голяма водна жаба (Pelophylaxridibundus) от 1 април до 31 май
13. Езерен рак (Astacusleptodactilus) от 15 октомври до 15 май
14. Пагур (Eriphiaverrucosa) от 1 април до 31 май
15. Обикновен (зелен) крив рак (Carcinusmaenas) от 1 април до 31 май
Г. Рибностопански обекти в зависимост от надморската височина
16. В рибностопански обекти, намиращи се над 1500 м надморска височина от 1 октомври до 31 януари
17. В рибностопански обекти, намиращи се от 500 до 1500 м надморска височина от 1 май до 15 юни
18. Във водни обекти, намиращи се до 500 м надморска височина от 15 април до 31 май
 

Попълване на риболовен дневник:

fishing book picТочното записване и докладване на уловите е основен механизъм в управлението и опазване на рибните ресурси. Правилното и регулярно попълване на риболовния дневник води до по-надеждно управление на запасите и оказва влияние върху определянето на национални квоти. Законова рамка:

Член 19 от Закона за рибарството и аквакултурите: „При извършване на стопански риболов се води риболовен дневник, в който...

  

Новини:

Още новини 

Уведомления:
Още уведомления

A13-31-9
14-32-25
14-22-42
13-31-18